Благоприятните топлинни условия през месец април доведоха до ускоряване на вегетацията при земеделските култури

Показателите на пределната почвена влагоемност за страната са под 50%

По информация на Българската агенция по безопасност на храните към 04.05.2012 г. благоприятните топлинни условия през месец април доведоха до ускоряване на вегетацията при земеделските култури. Среднодневните температури се доближиха, а в отделни региони на страната и надхвърлиха нормата за периода. От началото на месеца са регистрирани и първите пролетни слани, в районите на Благоевград, Бургас, Пловдив, Пазарджик, Перник.

Падналите валежи в края на втората десетдневка на април в някои райони подобриха влагозапасеността на почвата и обезпечиха дружното и редовно поникване на пролетните култури. Показателите на пределната почвена влагоемност (ППВ) за страната са под 50%, което се оформя като основен проблем за вегетацията на житните култури и за сеитбата на слънчогледа.

При пшеницата се наблюдава фенофаза на развитие „вретенене”, а при ечемика –„вретенене” до „начало на изкласяване”.

Вредна житна дървеница - През месец април започна пролетната миграция на житните дървеници към есенниците. Плътността на неприятеля в страната е под установените прагове на  икономическа вредност (ПИВ).

Обикновена житна пиявица - Плътността е под прага на икономическа вредност. Яйцеснасяне е установено в областите Велико Търново, Видин, Плевен, Стара Загора, Търговище, Хасково. Начало на излюпване на ларви е констатирано в областите Видин и Хасково. Третирани са 11 хил. дка срещу възрастните форми.

Начало на излюпване на листни въшки е наблюдавано в област Стара Загора, а масово разпространение на ларви и възрастни с плътност 5-10 бр./растение  е отчетено в област Ямбол.

През месец април е установена поява на пшеничен трипс в посеви с пшеница в областите Враца и Стара Загора. Плътността на неприятеля е под ПИВ.

Брашнеста мана - Развитието на болестта е в пряка зависимост от метеорологичните условия. Единични петна по долните листа са установени в областите Видин, Габрово, Плевен, Русе, София, Търговище, Шумен и Хасково. В област Ямбол степента на нападение при пшеницата достига до 30-35%.  Третирани  са 499 хил. дка с пшеница.

Единични петна от септориози по житните са установени в областите Кюстендил, Разград, Русе и Шумен. До 5% е поражението по листата от долните етажи в областите Велико Търново, Перник, Търговище, а до 10% в района на Плевен. Средна степен на нападение е наблюдавана в посеви на областите Видин и Ямбол. Извършено е третиране на 374 хил. дка.

В регионите на Плевен и Ямбол е отчетено нападение от кафява ръжда в отделни посеви. Отчетената степен на нападение в област Ямбол е над ПИВ 10-15%. Проведено е третиране на 38 хил. дка.

При рапицата е наблюдавана фенофаза „цъфтеж”. Екстремалните зимни условия, бяха неблагоприятни за успешното презимуване на рапицата.

Физиологичното състояние на културата в страната варира от незадоволително до добро, в зависимост от условията на презимуване. Голяма част от посевите не са добре гарнирани, с различна гъстота.

Рапичен цветояд - Вредна дейност от неприятеля е констатирана във всички области на страната където се отглежда рапица. Борбата е насочена срещу възрастните във фенофаза „бутонизация” и се определя от състоянието на посева и прага на икономическа вредност. Борба срещу неприятеля е изведена на 521 хил. дка.

Установени са поражения от рапичния и зелев стъблени скритохоботници в районите на Варна, Враца, Пловдив, Разград, Русе Стара Загора и Търговище. Третирания са проведени на 58 хил. дка.

В област Търговище е отчетено нападение по стъблата на рапицата от сухо стъблено гниене (фомоза) от 0 до 5%. Предпазно третиране е извършено на 116 хил. дка в областите Враца и Плевен.

При царевицата е отчетена фенофаза „поникване” до „3-лист”, а при слънчогледа – „2-ри – 3-ти чифт същински листа”.

Сив царевичен хоботник - Начало на вредна дейност е констатирано от втората десетдневка на месец април в посеви с царевица в областите Видин, Велико Търново, Враца, Монтана, Плевен и Разград в плътност до 1 бр./кв. м. На 1 200 дка в област Враца е отчетена плътност над ПИВ 5-6 бр./кв. м. Данни за нападнати площи със слънчоглед има в областите Велико Търново, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен, Разград, отчетената плътност достига до 4-5 бр./кв. м. Извършено е вегетационно третиране с разрешени инсектициди на площ от 2 500 дка в област Враца.

По данни на Главна дирекция „Земеделие и поземлени отношения” - МЗХ към 10 май са подхранени  10 379 хил. дка с пшеница (95,3% от площите за реколтиране) и ечемик – 1 785 хил. дка (96,7%).

Контрол на плевелите:
Площите третирани с хербициди са:
- пшеница - 8 439 хил. дка (77,5% от площта за реколтиране);
- ечемик    - 1 473 хил. дка (79,8% от площта за реколтиране);
Пропадналите площи от неблагоприятните зимни условия до момента възлизат на:
-      15 хил. дка пшеница    -   0,14% спрямо засетите;
-      21 хил. дка ечемик        -   1,14% спрямо засетите;
-    909 хил. дка рапица        - 35,29% спрямо засетите.

Сеитбата на пролетните култури все още не е приключила и е както следва:

                         Засети площи        Подхранени        Третирани с хербициди

Царевица за зърно - 4 306 хил. дка        3 134 хил. дка    2 741 хил. дка

Слънчоглед      -      7 309 хил. дка        5 377 хил. дка    4 595 хил. дка

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.