1. Начало
  2. Новини
  3. Производство и преработка
  4. Благоприятните топлинни условия през месец април доведоха до ускоряване на вегетацията при земеделските култури

Благоприятните топлинни условия през месец април доведоха до ускоряване на вегетацията при земеделските култури

Показателите на пределната почвена влагоемност за страната са под 50%

По информация на Българската агенция по безопасност на храните към 04.05.2012 г. благоприятните топлинни условия през месец април доведоха до ускоряване на вегетацията при земеделските култури. Среднодневните температури се доближиха, а в отделни региони на страната и надхвърлиха нормата за периода. От началото на месеца са регистрирани и първите пролетни слани, в районите на Благоевград, Бургас, Пловдив, Пазарджик, Перник.

Падналите валежи в края на втората десетдневка на април в някои райони подобриха влагозапасеността на почвата и обезпечиха дружното и редовно поникване на пролетните култури. Показателите на пределната почвена влагоемност (ППВ) за страната са под 50%, което се оформя като основен проблем за вегетацията на житните култури и за сеитбата на слънчогледа.

При пшеницата се наблюдава фенофаза на развитие „вретенене”, а при ечемика –„вретенене” до „начало на изкласяване”.

Вредна житна дървеница - През месец април започна пролетната миграция на житните дървеници към есенниците. Плътността на неприятеля в страната е под установените прагове на  икономическа вредност (ПИВ).

Обикновена житна пиявица - Плътността е под прага на икономическа вредност. Яйцеснасяне е установено в областите Велико Търново, Видин, Плевен, Стара Загора, Търговище, Хасково. Начало на излюпване на ларви е констатирано в областите Видин и Хасково. Третирани са 11 хил. дка срещу възрастните форми.

Начало на излюпване на листни въшки е наблюдавано в област Стара Загора, а масово разпространение на ларви и възрастни с плътност 5-10 бр./растение  е отчетено в област Ямбол.

През месец април е установена поява на пшеничен трипс в посеви с пшеница в областите Враца и Стара Загора. Плътността на неприятеля е под ПИВ.

Брашнеста мана - Развитието на болестта е в пряка зависимост от метеорологичните условия. Единични петна по долните листа са установени в областите Видин, Габрово, Плевен, Русе, София, Търговище, Шумен и Хасково. В област Ямбол степента на нападение при пшеницата достига до 30-35%.  Третирани  са 499 хил. дка с пшеница.

Единични петна от септориози по житните са установени в областите Кюстендил, Разград, Русе и Шумен. До 5% е поражението по листата от долните етажи в областите Велико Търново, Перник, Търговище, а до 10% в района на Плевен. Средна степен на нападение е наблюдавана в посеви на областите Видин и Ямбол. Извършено е третиране на 374 хил. дка.

В регионите на Плевен и Ямбол е отчетено нападение от кафява ръжда в отделни посеви. Отчетената степен на нападение в област Ямбол е над ПИВ 10-15%. Проведено е третиране на 38 хил. дка.

При рапицата е наблюдавана фенофаза „цъфтеж”. Екстремалните зимни условия, бяха неблагоприятни за успешното презимуване на рапицата.

Физиологичното състояние на културата в страната варира от незадоволително до добро, в зависимост от условията на презимуване. Голяма част от посевите не са добре гарнирани, с различна гъстота.

Рапичен цветояд - Вредна дейност от неприятеля е констатирана във всички области на страната където се отглежда рапица. Борбата е насочена срещу възрастните във фенофаза „бутонизация” и се определя от състоянието на посева и прага на икономическа вредност. Борба срещу неприятеля е изведена на 521 хил. дка.

Установени са поражения от рапичния и зелев стъблени скритохоботници в районите на Варна, Враца, Пловдив, Разград, Русе Стара Загора и Търговище. Третирания са проведени на 58 хил. дка.

В област Търговище е отчетено нападение по стъблата на рапицата от сухо стъблено гниене (фомоза) от 0 до 5%. Предпазно третиране е извършено на 116 хил. дка в областите Враца и Плевен.

При царевицата е отчетена фенофаза „поникване” до „3-лист”, а при слънчогледа – „2-ри – 3-ти чифт същински листа”.

Сив царевичен хоботник - Начало на вредна дейност е констатирано от втората десетдневка на месец април в посеви с царевица в областите Видин, Велико Търново, Враца, Монтана, Плевен и Разград в плътност до 1 бр./кв. м. На 1 200 дка в област Враца е отчетена плътност над ПИВ 5-6 бр./кв. м. Данни за нападнати площи със слънчоглед има в областите Велико Търново, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен, Разград, отчетената плътност достига до 4-5 бр./кв. м. Извършено е вегетационно третиране с разрешени инсектициди на площ от 2 500 дка в област Враца.

По данни на Главна дирекция „Земеделие и поземлени отношения” - МЗХ към 10 май са подхранени  10 379 хил. дка с пшеница (95,3% от площите за реколтиране) и ечемик – 1 785 хил. дка (96,7%).

Контрол на плевелите:
Площите третирани с хербициди са:
- пшеница - 8 439 хил. дка (77,5% от площта за реколтиране);
- ечемик    - 1 473 хил. дка (79,8% от площта за реколтиране);
Пропадналите площи от неблагоприятните зимни условия до момента възлизат на:
-      15 хил. дка пшеница    -   0,14% спрямо засетите;
-      21 хил. дка ечемик        -   1,14% спрямо засетите;
-    909 хил. дка рапица        - 35,29% спрямо засетите.

Сеитбата на пролетните култури все още не е приключила и е както следва:

                         Засети площи        Подхранени        Третирани с хербициди

Царевица за зърно - 4 306 хил. дка        3 134 хил. дка    2 741 хил. дка

Слънчоглед      -      7 309 хил. дка        5 377 хил. дка    4 595 хил. дка

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.