1. Начало
  2. Новини
  3. Производство и преработка
  4. Фасул – качествени и високодобивни сортове

Фасул – качествени и високодобивни сортове

Бобовото растение действа като „противоотрова” на холестерина, като го свързва и измества от кръвния серум

Фасулът се отглежда изключително за храна. Употребява се обикновеният фасул (Phaseolus Vulgaris). Белтъчините му по хранителна стойност се доближават до тези на месото, рибата и други животински продукти. Те се усвояват сравнително пълноценно от човешкия организъм. Съдържа почти всички незаменими аминокиселини. Зрелият фасул е богат на минерални соли. По-голямо значение от тях имат калцият, фосфорът, магнезият и молибденът, които влияят особено добре за изграждането на костната система и зъбите. Фасулът съдържа разнообразни витамини: В, В1, никотинова киселина, рибофлавин и каротин. Той действа като „противоотрова” на холестерина, като го свързва и измества от кръвния серум.

Фасулът е отличен предшественик за всички култури

Добивите от различните култури, засети след фасула, са почти еднакви като след фиево-овесената смес, която е известна с качествата си на много добър предшественик.Високи резултати от културата се получават от почви, богати на хранителни вещества. В сравнение с житните видове той извлича от почвата два пъти повече азот, около 30% повече калий и приблизително същото количество фосфор. Високите азотни норми силно потискат образуването на грудки. Торенето с ниски азотни норми (3–4 кг/дка) на слабо запасени с този елемент почви има благоприятно влияние върху добива от фасул. Създават се условия за енергично нарастване на кореновата система и ранно формиране на грудки, които обогатяват почвата с азот. Трябва да се извършва и торене с 4–5 кг/дка фосфор за балансирано минерално хранене на растенията. Нашите основни почвени типове са добре запасени с калий. Но има почви с неблагоприятен калиев режим – светлосиви, сиви и излужени канелени горски почви, в които внасянето на 4 кг/дка е наложително. Калият повишава студоустойчивостта, устойчивостта на гъбни болести и полягането на фасула. Важно е да се знае, че за получаване на качествено зърно нивото на снабдяване на растенията с калий трябва да съответства на осигуреността на растенията с азот. За препоръчване е калиевото торене да се включи в сеитбообращението, като се подбере най-подходящата за това култура.
Голямо значение за симбиотичното фиксиране на азота от фасула има микроелементът молибден. Той се използва за предпосевно третиране на семената в доза 5–10 кг/дка. Приложението на нитрагин на почви, за които се знае, че местната популация на грудкови бактерии е със слаба азотфиксираща активност, води до повишаване на добивите с 15–20%.
Посевният материал има съществено значение за осигуряване на високи добиви от фасула. Семената трябва да имат установена сортова принадлежност и да са видимо свободни от причинители на бактериози и антракноза. Изискванията са семената да притежават не по-малко от 98% чистота, 90% кълняемост и да са свободни от живи вредители.

Семената на фасула поникват едва при 10–120С в дълбочина на почвата 10 см.

Младите растения страдат силно от късните пролетни застудявания и слани. В недостатъчно затоплена, тежка и влажна почва семената поникват бавно, а понякога и загиват, без да поникнат.
Най-подходящо време за засяване за Южна България е 5–15 април, за Северозападна България е 10–20 април, за условията на Софийско и Добруджа е 20–28 април, а за високите полета в Югозападна България от 25 април до 5 май.

Най-подходящ начин на засяване е широкоредовото-на 45–50 см, за неполивни и 60 см за поливни условия.
Оптималната гъстота е около 30–40 кълняеми семена  на кв. м. При дребнозърнестите сортове от типа дребен плосък и дребен полуплосък количеството на семената се движи между 8 и 12 кг/дка. При средно зърнестите сортове, каквито са повечето от нашите местни сортове от типа полуплосък, количеството на семената е между 12 и 14 кг/дка. За едрозърнестите сортове от типа полуплосък и плосък количеството на семената е между 14 и 16 кг/дка. Дълбочината на засяване при тежки и влажни почви и ранна сеитба е 4–5 см, а при леки и сухи почви и късна сеитба е 6–8 см.

През вегетацията съществено значение за получаването на високи добиви имат борбата с вредителите


Бактериалният пригор е една от най-често срещаните бактериози у нас. Борбата с това заболяване е трудна. Препоръчват се редица агротехнически мерки: сеитбообращение, унищожаване на остатъците след прибиране на реколтата, обработка след вдигане на росата, пречистване на семето от зърна с признаци на зараза, използване на устойчиви сортове и третиране с подходящи препарати. Борбата с химични средства започва след поникване на посева и може да продължи до началото на съзряване на бобовете. Друга важна болест е антракнозата. Тя е болест на хладното и влажно време. Вредите от нея са много големи, тъй като може да унищожи посева напълно.


Съществена вреда върху производството нанася фасулевият зърнояд. Ако семената са нападнати, след прибирането се обгазяват с фостоксин. Използват се 10 таблети от препарата за 1 тон насипни семена. Купът на зърното се покрива с полиетилен след зареждане с продукта. Експозицията продължава 3 денонощия при температура на зърното над 200С. Карантинният срок на третираните семена е 45 дни.


Борбата с едногодишните житни, в т.ч. балур от семена и някои широколистни плевели, се води като се третират площите след сеитба, преди поникване на фасула с Дуал голд 960ЕК в доза 150 мл/дка.

В България се разпространяват сортовете:
Добруджански 7, Добруджански ран, Абритус, Образцов чифлик 12, Образцов чифлик 24, Пловдив 10, Пловдив 11М, Пловдив 15М, Прелом, Пловдив 2.

Добруджански 7 е високодобивен средно ранен сорт с вегетационен период, вариращ от 86 до 91 дни. Много подходящ е за засяване в Северна България. Той е полуувивен тип и би трябвало да се използва за двуфазно механизирано и ръчно прибиране. Семената му са едри с маса на 1000 броя 300–400 г, бели, бъбрековидни, силно гланцирани. Имат отлични вкусови качества. Сортът е устойчив на ореолов пригор и средно чувствителен на бактериален пригор.


Добруджански ран е високодобивен и устойчив на полягане сорт. Продължителността на вегетационния период е около 75 дни. Типът на растежа е увивен. Използва се за двуфазно механизирано и ръчно прибиране. Първият боб се залага на около 9 см от почвената повърхност. Семената са едри, бели с бъбрековидна форма. Масата на 1000 зърна е средно 350 г (варира от 250 до 460 г). Сортът има високо съдържание на протеин – средно 29%, и притежава отлични вкусови качества. Устойчив е на важните болести при фасула.


Абритус е високодобивен средно ранен сорт с вегетационен период, вариращ от 86 до 89 дни. Много е подходящ за засяване в цяла Североизточна България. Типът на растеж е неувивен и е подходящ за пряка жътва с комбайн. Семената са дребни, елиптични и бели с маса на 1000 броя от 170 до 230 г. Те имат много добри вкусови качества и бързо увират. Той е първият български сорт, подходящ за консервиране в зряло състояние. Устойчив е на ореолов пригор, ръжда и е слабо чувствителен към бактериален пригор.


Пловдив 10 е с тип на растеж стелещ се и не е подходящ за директно прибиране. Стъблото е полуизправено със значителна разклоненост и височина 50–75 см. Първият боб е заложен на 14–20 см от повърхността на почвата. Цветовете са бели, без особени белези. Средният брой на бобовете от едно растение е 10. Те са слабо саблевидни. Семената са средно едри, елиптични, бели, с бял хилус. Вегетационният период е около 80 дни.


Пловдив 11М е с неувивен тип на растеж, средно висок, полягащ. Първите бобове залага на около 10 см от почвената повърхност. Стъблото достига 60 см височина. Цветовете са бели, а бобовете са с дължина около 12 см. В стопанска зрялост те имат сламеножълт цвят. Семената са едри, елиптични и бели. Вегетационният период е около 78 дни. Масата на 1000 зърна варира от 270 до 360 грама.

Образцов чифлик 12 е с тип на растеж полуувивен с изправен, сравнително прибран храст. Височината на растенията е около 50 см. Цветовете са бели, без особени белези. Вегетационният период е средно 75 дни. Първият боб се залага на около 10 см от почвената повърхност. Масата на 1000 зърна е средно 310 г, а хектолитровата маса е 79 кг. Сортът притежава добра устойчивост на оронване. Той е средноустойчив на бактериози и високо устойчив на ръжди. Притежава отлични вкусови качества. Съдържанието му на протеин е 24%.


Образцов чифлик 24 е полуувивен тип с изправен, сравнително прибран храст и височина около 50 см. Цветовете и зърната му са бели. Вегетационният период е около 76 дни. Първият боб залага на около 11 см над почвената повърхност. Масата на 1000 зърна е средно 330 г, а хектолитровата маса е 80 кг. Притежава добра устойчивост на оронване и има високи вкусови качества. Сортът е средно устойчив на бактериози и високоустойчив на ръжди.


Пловдив 15М е със слаба степен на увивност. Подходящ е за механизирано прибиране. Семената са средно едри, бели, с широкоелипсовидна форма. Продължителността на вегетационния период е около 76 дни. Масата на 1000 семена е около 280 г (варира от 155 до 396 г). Хектолитровата маса е средно 77 кг. Бобовете са устойчиви на разпукване. Протеиновото им съдържание е 28%. Семената притежават много добри вкусови качества. Толерантен е към важните болести за фасула, с изключение на бактериозите.


Пловдив 2 е хибриден сорт. Проявява средна степен на увивност. Семената са средно едри, елипсовидни, бели на цвят. Масата на 1000 зърна е средно 290 г (варира от 154 до 420 г). Хектолитровата маса е 78 кг. Продължителността на вегетационния период е около 77 дни. Бобовете са устойчиви на разпукване. Протеиновото съдържание на сорта е 26%. Притежава отлични вкусови качества. Сортът е толерантен на важните болести по фасула. Проявява чувствителност към бактериозите.


Прелом е първият български сорт фасул, подходящ за пряка жътва. Растенията остават прави до пълна зрелост. Всички бобове узряват дружно. В някои години има известна склонност за удължаване на стъблото и увиване. Продължителността на вегетационния период е 85–90 дни. Отличава се с висока и стабилна добивност. Семената му са бели, елиптични, с тегло на 1000 зърна 205–245 грама. Толерантен е към важните болести по фасула. Прилагането на технологичните изисквания и наличие на подходящи метеорологични условия са гаранция за получаването до 300 кг/дка семена от фасула./Списание АгроКомпас

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.