FRUIT LOGISTICA 2017: Рекорден брой участници през юбилейната година

Изложението привлече повече от 3 000 участници

В своята юбилейна година водещото изложение на търговците на пресни зеленчуци FRUIT LOGISTICA привлече 3 100 изложители от 86 страни в Берлин от 8 до 10 февруари 2017 г.

Д-р Кристиан Гьоке, главен изпълнителен директор на Messe Berlin GmbH, заяви: „FRUIT LOGISTICA стартира през 1993 г. в отговор на търсенето на сектора и търпи впечатляващо развитие. През първата година участваха 100 изложители. През 2017 г. за първи път броят на участниците е над 3 000. Като един от водещите световни търговски панаири, FRUIT LOGISTICA е от събитията, което не трябва да се изпуска и представлява интерес за всички участници в процеса. Това изложение предлага изключителни възможности за бизнес, също така то придоби солидна репутация като платформа за информация и популяризиране на иновации.“

Официална страна партньор: Германия

В юбилейната година страната-домакин е за пръв път и страната партньор на събитието. Германия представлява най-големият пазар за потребителите в Европа. Но има и нарастващо търсене на пресни продукти с немски произход. Това се дължи отчасти на строго контролираното качество на немските продукти и надеждността на търговците в страната. В същото време, нови пазари се разработват и двустранната търговия се насърчава с подкрепата на Германското федерално министерство на земеделието и храните (BMEL).

Производители на прясна продукция от света, Европейския съюз и Германия

Около 1,23 милиарда тона зеленчуци и около 800 милиона тона плодове са произведени в света през 2016 г. Близо 10% от световното производство на плодове и почти 4% от световното производство на зеленчуци се продава в прясно състояние на международния пазар.

Количеството на европейските плодове през 2016 г. достига 38,2 милиона тона, с 3% по-малко, отколкото през предходната година. Докато количеството на европейските зеленчуци през 2016 г. е около 63,5 милиона тона, което представлява увеличение с 1% в сравнение с предходната година.

Производството на пазара на зеленчуци през 2016 г. е нараснало с повече от 2% в Германия до 3,5 милиона тона. Този ръст се дължи основно на увеличаването на обработваемата земя. Както и през предходната година, обаче, реколтите са били малко под средното ниво.