Голяма част от произведеното по света зърно се изкупува за индустриални цели

Общото потребление на зърнени култури ще бъде почти 2 милиарда тона

По-голяма част от произведеното по света зърно се изкупува за индустриални цели. Според прогнозата на Международния съвет по зърното, количеството, изкупено за производство на биогорива, нишесте и малц, тази година ще бъде в размер на близо 327 милиона тона, 1,3% повече от миналия сезон.

Общото потребление на зърнени култури ще бъде почти 2 милиарда тона, което е ръст с по-малко от половин процент, смятат лондонските експерти. Делът на индустриално използваните количества ще нарасне до 16,5 на сто, гласи прогнозата. При положение, че цените на суровия петрол останат на сегашните ниски нива, търсенето за биогорива може обаче да бъде по-малко. Според анализаторите през 2015/16 за био етанол ще се използват малко над 157 милиона тона зърнени култури, като най-големият потребител в този сектор са Съединените Щати. Там търсенето на зърно ще се покачи с 1 % до 166,6 милиона тона. На второ място при индустриалната преработка се нарежда Китай с 65 милиона тона, а Европейският съюз остава трети с 36 милиона тона.

В глобален мащаб за производството на нишесте ще се изразходват 114 милиона тона, а за пивоварната индустрия – 38 милиона.