Хибридът Имерия на Косад Семанс - постоянството е Алфата и Омегата на успеха

Добивът е добър и постоянен при различни почвено-климатични условия

За да може адекватно да отговори на непрекъснато променящите се и нарастващи нужди на земеделието и преработвателната индустрия, Косад Семанс развива своята изследователска дейност за подобряване или създаване на слънчогледи от ново поколение с въвеждане на важни агрономически характеристики.

Водени от стремежа за предлагане на семена с качество, което да гарантира отлични производствени резултати, компанията фокусира усилията си в създаване на хибриди с високо ниво на самоопрашване, гаранция за оформянето на голяма и добре осеменена пита.

Хибридите на Косад Семанс се отличават с отлично приспособяване към различни типове почви, добра устойчивост на полягане и засушаване, с различна степен на устойчивост, но винаги с висока резистентност към различни болести, в т.ч. синя китка, над 10 раси мана, слабо чувствителни са към Фомопсис и Склеротиния по питите или стъблото и др., защото знаем, че доброто фитосанитарно състояние на растенията е предпоставка за разгръщането на потенциала на генетиката.

Характеристики на средно ранния хибрид  Имерия:

Елементи на добива
Масленост: 47%
Специфично тегло: 39.4
Маса/1000 семена: 49,3 гр

Характеристики
Хибрид: двулинеен, линоленов
Височина на растенията: ниски до средно високи
Пита: голяма и хомогенна
Профил: полунаведена
Форма: изпъкнала
Физиологична зрялост: средно ранна
Цъфтеж: късен
Вегетация: 103 - 110 дни

Устойчивост на болести:
Фомопсис: много слабо чувствителен
Склеротиния: много слабо чувствителен
Мана – устойчив на раси: 100, 300, 304, 310, 330, 700, 703,704, 710, 714, 730, 770

Силни страни
Добър и постоянен добив при различни почвено-климатични условия, доказан в годините. Сигурно реколтиране на хомогенни и добре озърнени пити. И двете родителски линии са устойчиви на ИМИДАЗОЛ. Отличен санитарен профил. Устойчив на полягане. Генетично устойчив на 12 вида мана, както и на засушаване и студ. Топ хибрид в цяла Европа.

Сеитбена норма
Оптимална гъстота на сеитба 6000 до 6500 сем./дка