Хибридът Кларика на Косад Семанс - шампионът при слънчогледите

Той е високоолеинов, балансиран и изключително продуктивен

За да може адекватно да отговори на непрекъснато променящите се и нарастващи нужди на земеделието и преработвателната индустрия, Косад Семанс развива своята изследователска дейност за подобряване или създаване на слънчогледи от ново поколение с въвеждане на важни агрономически характеристики.

Водени от стремежа за предлагане на семена с качество, което да гарантира отлични производствени резултати, компанията фокусира усилията си в създаване на хибриди с високо ниво на самоопрашване, гаранция за оформянето на голяма и добре осеменена пита.

Хибридите на Косад Семанс се отличават с отлично приспособяване към различни типове почви, добра устойчивост на полягане и засушаване, с различна степен на устойчивост, но винаги с висока резистентност към различни болести, в т.ч. синя китка, над 10 раси мана, слабо чувствителни са към Фомопсис и Склеротиния по питите или стъблото и др., защото знаем, че доброто фитосанитарно състояние на растенията е предпоставка за разгръщането на потенциала на генетиката.

Характеристики на средно ранния хибрид Кларика - шампионът при слънчогледите:

Елементи на добива
Масленост: 49,2%
Специфично тегло: 40.6
Маса/1000 семена: 49 гр

Характеристики
Хибрид: двулинеен, високоолеинов
Височина на растенията: ниски до средно високи
Пита: голяма, добре озърнена
Профил: полунаведена
Форма: изпъкнала
Физиологична зрялост: средно ранна
Цъфтеж: средно ранен
Вегетация: 103-110 дни

Устойчивост на болести
Фомопсис: много слабо чувствителен
Склеротиния: слабо чувствителен
Мана - устойчив на раси: 100; 300; 304; 310; 330; 700; 703; 710; 730; 770

Силни страни
И двете родителски линии са устойчиви на ИМИДАЗОЛ, което намалява стреса след третиране. Високоолеинов, балансиран, изключително продуктивен хибрид. Компактни съцветия с повишена ефективност и възможност за опрашване. Отлична адаптация при различни климатични условия. Добър хабитус, здрави растения и изравнен посев. Полунаведена пита, която предпазва зърната, но остава достъпна на слънчевата светлина. Устойчив на полягане. Устойчив на засушаване. Повишено съдържание на масло. С най-добри резултати и в Южна България.

Сеитбена норма
Оптимална гъстота на сеитба 6000 - 6500 сем./дка