Конференция „ХРАНИ 2030“ ще се проведе в Аграрен университет – Пловдив

Изследвания и иновации за продоволствена сигурност и повишаване качеството на храните и хранителните системи

Българското председателство на Съвета на ЕС организира Знакова конференция, посветена на научните изследвания и иновациите като двигател на трансформацията на устойчивите хранителни системи. Подобна трансформация изисква нов подход в науката, научните изследвания и иновации, който поставя хранителната система във фокуса на вниманието като средство за гарантиране на безопасността на храните в променящия се свят, засегнат от комбинираното въздействие на климатичните промени, недостига на ресурси, намаляване на биоразнообразието, недохранване или нездравословно хранене, промяна на демографските процеси и миграцията. Системният подход, към който призовава Конференцията „ХРАНИ 2030“, изисква подобряване взаимовръзката между сухоземните и водни екосистеми, между производителите и потребителите, с цел постигане на четирите водещи приоритета: осигуряване на здравословен и устойчив хранителен режим, устойчивост на климата и околната среда, ефективно използване на ресурсите, иновации и овластяване на общностите.

По време на това събитие Европейската комисия ще представи актуализация на процеса и визията на „ХРАНИ 2030“ за формиране на бъдещите хранителни системи по отношение на устойчивост, гъвкавост, отговорност, разнообразие, конкурентоспособност и приобщаване, за изпълнение на четирите приоритета на „ХРАНИ 2030“ и целите на устойчивото развитие. Събитието ще осигури платформа за диалог, обратна връзка и препоръки за:

• Разбиране на комплексния характер на хранителните системи и предизвикателствата пред научните изследвания и иновациите;
• Научни изследвания и иновации върху екосистемите и вземане на решения на място за подпомагане на трансформацията на хранителните системи;
• Укрепване на връзката между научните изследвания и иновации и инвестициите чрез по-добро управление;
• Увеличаване на бъдещите инвестиции в научните изследвания и иновации в Европа, стимулиране на частните инвестиции и увеличаване на синергиите с публичното финансиране.
• Идентифициране на научни изследвания и иновации, необходими за трансформиране на хранителните системи.

Форумът предвижда пленарни заседания с водещи лектори, паралелни сесии с интерактивни панелни дебати, културни изяви и изложбена площ за представяне на новаторски изследователски инициативи, мрежи, стартиращи фирми и устойчиви хранителни технологии.

Събитието ще се проведе на 14-15 юни 2018 г., Аграрен университет – Пловдив, България.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.