Косад Семанс България ще предложи високодобивни хибриди за зърнопроизводителите

Абсолютен шампион е Реали с ФАО 380

За зърнопроизводителите Косад Семанс България ще предложи високодобивни хибриди Реали с ФАО 380, Герзи с ФАО 430,  Гасти с ФАО 450,  Проми с ФАО 460 и Веничи с ФАО 510. Абсолютен шампион в това отношение е хибридът Реали, който с добивите си превъзхожда своята група на ранозрелост. Неслучайно с него се идентифицира „Историята на успеха“ на селекцията в България. Постоянството в добива в годините при различните почвено-климатични условия го правят предпочитания парньор на полето, както в северните, така и в южните райони на страната!

Успехът през 2013 г. в цифри: Реали ФАО 380 – 963 кг/дка, Герзи ФАО 430 - 1006 кг/дка, Гасти ФАО 450 - 1006 кг/дка, Проми ФАО 460 - 1007 кг/дка, Веничи ФАО 430 - 990 кг/дка.

В ранна група едни от най-добрите хибриди, които съчетават ранно узряване с висок потенциал на добива, са Кларити и Херкули. И двата хибрида са с ФАО 310, но се различават по структурата и вида на зърното. Херкули се отличава с мощни и здрави растения с полукръгло зърно, докато Кларити е ранен хибрид конски зъб.  Новото предложение в тази група е хибрида Жолиет с ФАО 320, със зърно конски зъб, който позволява ранна сеитба, има отличен първоначален старт и много добър стей грийн ефект.

Успехът през 2013 г. в цифри: Кларити ФАО 310 – 812 кг/дка, Херкули ФАО 310 - 822 кг/дка, Жолиет ФАО 320 - 938 кг/дка.

За пълни силози дори и в условията на суша Косад Семанс ще предложи хибрида Парди с ФАО 370, доказал се в годините и със своята устойчивост при температурни амплитуди. Новите предложения в това направление са  Кориоли  с ФАО 300 и Пинки с ФАО 420. При направените тестове за устойчивост на хидрострес Кориоли паказва с 24,1% по-добри резултати в сравнение с нормални условия, а хибридът Пинки - 8,1% по-добри резултати в условия на хидрострес!

Успехът през 2013 г. в цифри: Кориоли ФАО 300 – 805 кг/дка, Парди ФАО 370 – 876 кг/дка, Пинки ФАО 420 – 787 кг/дка.