Косад Семанс България в услуга на земеделските производители и през предстоящия сеитбен сезон

100% от капитала на компанията е ангажиран в земеделието

Философията на Косад Семанс може да се обобщи с няколко думи:

- 100% от дейността на компанията са насочени към създаването на семена;

- 100% от капитала на компанията е ангажиран в земеделието;

- 14% от оборота се реинвестират ежегодно в създаването на нова селекция и подобряване на желани агрономически характеристики на видовете използвани във земеделския свят, за да може клиентите на Косад Семанс да са винаги на 100%!

За предстоящата пролетна кампания Косад Семанс ще предложи на семенарския пазар отново царевица, слънчоглед и сорго, а за производителите на протеинови култури ще предложи и люцерна.

Изследователската дейност на групата се характеризира със селекционирането на мулти видове и е насочена към индустриалните и фуражните култури, с глобален ангажимент към земеделието за осигуряване на видове за пълния сеитбооборот във всяко стопанство. Селекцията на Косад Семанс се разпространява на всички континенти, което е гаранция за доброто адаптиране и правилното позициониране на различните видове. Косад Семанс се ангажира със селекциониране и поддържане в своето портфолио на над 50 вида култури – царевица, слънчоглед, сорго, рапица, житни култури, за силаж, за зърно, протеинови и енергийни култури и т.н. Усилията на селекционерите са насочени не само в получаването на високодобивни сортове и хибриди, устойчиви при различни почвено-климатични условия, но са насочени и към подобряване качествата на зърното, съобразно крайната цел на неговото потребление. Екипът на Косад Семанс вярва, че правилния подход на земеделските производители при реализацията на продукцията може да им донесе добавена стойност.”

През 2014 г. Косад Семанс ще предложи хибриди царевица, осигуряващи повишена ефективност при изхранване на едър рогат добитък. Изключително подходящ в това отношение е хибридът Туиди с ФАО 190, създаден за угояване на млечни крави и говеда от високопродуктивни раси. Зърното на хибрида Астери (ФАО 270) се отличава с бавно разграждане и е отлично за прираст на живо тегло. Той се предлага и във вариант Астери Дуо, който е устойчив на житен хербицид. От агрономическа гледна точка Астери е устойчив на ниски температури в първите фази на развитие, което позволява ранна сеитба. Крейзи с ФАО 310 е хибрид с отлично съотношение скорбяла/целулоза, който подобрява лактацията и млеконадоя. Той е поливалентен хибрид с отличен потенциал за зърно, много добра толерантност към хидрострес и адаптация към различни условия.

Успехът през 2013 г. в цифри - Астери ФАО 270 - 926 кг/дка; Крейзи ФАО 310 - 754 кг/дка.

Специално за млекопроизводителите е разработена и системата DUO CS ®. С комбинацията на два вида скорбяла за бързо и бавно разграждане DUO CS ® се превръща в наситен, продължителен и непрекъснат източник на енергия. Постепенното освобождаване на енергия помага да се поддържа добра стойност на рН в стомаха на животните и осигурява баланс и стабилност на микрофлората. По този начин се оптимизира дейността на храносмилателния тракт и се генерира синергия при оползотворяването на царевицата като суровина за осигуряване на основната дажба.

Очаквайте представянето на продуктите на Косад Семанс България в сайта AGRO.BG...