Малките животновъди и пчелари очакват корекции по подмярка 4.2

Изпратено е писмо до ЕК, в което се иска разрешение да бъдат направени промени по ПРСР

Малките животновъди и пчелари очакват ЕК да разреши корекции в Програмата за развитие на селските райони. При сегашния вариант те са изключени от подпомагане по инвестиционните мерки от Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства. 

Това обясни пред Агро ТВ Магърдич Хулиян, председател на Националното сдружение на малките семейни ферми и преработватели. Според него, при сегашния вариант на подпомагане, ще бъдат ощетени онези земеделски производители, които се опитват да инвестират и да развиват своите малки стопанства. След среща с ръководството на МЗХ, от ведомството е проявено разбиране към исканията на малките семейни ферми и преработватели. Изпратено е писмо до ЕК, в което се иска разрешение да бъдат направени корекции по ПРСР и малките животновъди и пчелари да имат право да кандидатстват по инвестиционните мерки. Очаква се те да стартират в началото на 2016 г.

Автор: Анета Божидарова

Повече подробности гледайте в емисиите Новини по АгроТВ.