МЗХ: 976 производители на картофи са подпомогнати през 2012 г.

Общият размер на площите е 35 485 декара

976 производители на картофи с общ размер на площите 35 485 декара са подпомогнати през 2012 г. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните. През 2010 - 2011 г. секторът на картофопроизводството беше подпомаган по съществуващата и обявена пред ЕК „Целева субсидия за подпомагане на земеделските производители за закупуване на посевен материал от картофи за семепроизводство и консумация”. Усвоеният финансов ресурс по тази схема през 2010 г. възлезе на 1 484 182.65 лв., а през 2011 г. 1 510 955.91 лв. За 2010 г. бяха подпомогнати 365 земеделски производители с общ размер на площите 19 995 декара, а през 2011 г. 405 земеделски производители с общ размер на площите 26 044 декара.

С решение на УС ДФ „Земеделие” от 03.05.2012 г. беше одобрена нова схема за подпомагане на земеделските производители, отглеждащи картофи. Схемата е разработена съгласно Регламент (ЕО) N 1535/2007 на Комисията от 20 декември 2007 година за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО към помощите de minimis в сектора на производство на селскостопански продукти. Утвърден бе бюджет от 5 000 000 лв., като усвоеният такъв възлезе на 4 967 880.27 лв. Всеки одобрен по схемата кандидат получи по 140 лв. на декар за компенсиране на разходите му по закупуване на торове и препарати за растителна защита.

Площите, заети с картофи през 2011 г. в страната са 162 187 дка. Най-много са в Южен централен район – около 144 260 дка. За сравнение, площите с картофи през 2010 г. са били 138 050 дка. През изминалите две години относителният дял на вносните картофи, спрямо българското производство плавно намалява, като за 2011 година този показател възлиза на 6,7%, а за 2010 г. е в размер на 7,34%.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.