МЗХГ публикува анализ на фитосанитарното състояние при семкови и костилкови овощни видове

СЕМКОВИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ

Фенофази:
Ябълки и круши: „нарастване, на плода, узряване при ранните сортове

Контрол на вредителите:

Ябълков плодов червей /Laspeyresia pomonella/=/Cydia pomonella/
През месец юни е констатирана вредна дейност на гъсеници от първо поколение. Топлото време се отрази върху динамиката на летеж на пеперудите и ускори развитието на неприятеля. Седмичният летеж варира от 5-21 бр.пеперуди/уловка за седмица в област Благоевград; 18-25 бр.пеперуди/уловка за седмица в област Пловдив, 4-7 бр./уловка за седмица в област Кюстендил, 2-5 бр./уловка за седмица в област Пазарджик, а в област Силистра 4 бр./уловка за седмица. Наблюдава се изхранване на гъсеници от първо поколение на неприятеля и какавидиране през
третата десетдневка на месец юни в редица области на страната. Начало на летеж на пеперуди от второ поколение на неприятеля е установено през първата десетдневка в област Благоевград, а в областите Бургас, Враца и Разград през втората половина на месеца. В района на Благоевград в края на месеца е установено начало на яйцеснасяне на пеперуди от второ поколение на неприятеля.
Червен овощен акар /Panonychus ulmi
През отчетения период се наблюдава развитие на смесени популации от летните поколения на неприятеля. В област Благоевград плътността е 15-25 бр./лист, а 2-3 подвижни форми на лист са установени в област Пазарджик. Високите температури от втората половина на месеца провокираха първите прояви от избронзовяване, причинени от червен овощен акар.
Кръгломиниращ молец /Cemiostoma scitella /=/Leucoptera matifoliella/
В момента протича развитие на второ поколение на неприятеля.
8

Плътността остава ниска в областите с констатирано нападение от предходни години. Начало на летеж и яйцеснасяне от второ поколение се наблюдава през първата половина на месеца, а начало на излюпване се наблюдава в област Пазарджик. Плътността остава ниска с изключение на изолирани градини на територията на областта.
Калифорнийска щитоносна въшка /Quadraspidiotus perniciosus/
Установено е развитие и вредна дейност на първо поколение на неприятеля. В област Варна се наблюдава начало на раждане на ларвите. Отчетена плътност от неприятеля на територията на област Стара Загора е 10-12 бр./100см клонка; 0-6 бр./100 см. клонка и 04% плодове с щитчета в област Кюстендил. Начало на летеж на мъжките от 2-ро поколение има в област Пловдив.
Листозавивачки /сем. Tortricidae/
Летеж на пеперуди от новото поколение се наблюдава в област Пазарджик и Пловдив, Плътността на неприятелите остава ниска под регистрираните ПИВ.
Бяла американска пеперуда /Hyphantria/
Приключва развитието на първо лятно поколение. Наблюдава се изхранване на гъсеници от първо поколение и начало на какавидиране в област Пловдив. През настоящата година установяваме висока плътност и вредоносна дейност от гъсеници първо поколение на бяла американска пеперуда основно по дървесните видове в градските зони на Пазарджик.
Зелен бръмбар /Anomala vitis /
През месец юни е наблюдавано начало на летеж на в област Благоевград, Регистрирана плътност 5-12 възрастни /100 летораста. Регистрирана вредна дейност по листната маса на ябълките.
Струпясване по ябълката /Venturia inaequalis/
Падналите валежи през месец юни благоприятстваха развитието и разпространението на болестта и рязко повишиха степента на нападение по листа и плодове. В област Пловдив е отчетен край на гърмеж на аскоспори. За вегетацията са отчетени 13 инкубационни периода от които четири от смесен тип със силна и средна степен. Ниска до средна степен на нападение е отчетена в областите Благоевград

Бургас, Варна, Враца, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Силистра, Сливен и Разград.
Брашнеста мана по ябълката /Podosphaera leucotricha/
Проведени са две третирания за едновременна борба със струпясването. В областите Благоевград, Бургас, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Силистра и Сливен се наблюдава слаба до средна степен на нападение. Средна до силна степен на нападение има в област Пловдив.
Огнен пригор /Erwinia amylovora/
В област Благоевград през месец юни е наблюдавано слабо нападение от огнен пригор по листа и леторасти на ябълки. Отчетено е 8-10 % нападнати клони. Установено е завиване на връхните клонки. До края на юни не са наблюдавани прояви на болестта по завръзите. В област Кюстендил е установена поява на огнения пригор по ябълка в слаба степен на нападение единични повредени леторасти.

Костилкови овощни видове
Фенофази:
Череши и вишни: „беритба" Сливи: „ начало на узряване"
Праскови и кайсии: „растеж наплодовете " - „беритбена зрялост" Контрол на вредителите: Черешова муха /Rhagoletis cerasi
Приключи вредната дейност на ларвите на черешовата муха, но летежът продължава.
Обилните валежи по време на наедряването и зреенето на черешите благоприятстваха имагинирането на неприятеля и в сравнение с предходни години се отчита повисока численост на уловените мухи по лепливите плоскости. Процентът на червивост също е повисок, в област Сливен е установена до 10 %, а в област Търговище до 15 % червивост на плодовете. За контрол на черешовата муха са сигнализирани две до три третирания. Три пръскания са сигнализирани и извършени в областите Кюстендил, Пловдив и Стара Загора при къснозреещите сортове череши.