Наблюдава се съществена динамика при предлагането на едро по области на брашно тип „500”

Средната цена на едро за страната през последната седмица е 0,90 лв./кг

През анализирания период (21 - 28 август 2013 г.) средните цени на едро и на дребно на брашно тип „500” за страната остават без значителни изменения спрямо предходната седмица, като се наблюдава съществена динамика при предлагането на едро по области.
Средната цена на едро за страната през последната седмица е 0,90 лв./кг, с 1,1% по-висока в сравнение с предходния седмичен период. По области, цените са в диапазона от 0,61 лв./кг до 1,13 лв./кг, съответно във Враца и София. В по-голямата част от областните центрове се регистрират разнопосочни колебания на цените. В девет от тях продуктът поевтинява в рамките на 1,1 - 6,2% (Благоевград) на седмична база, докато в други пет поскъпва с между 2,7 и 15,8% (Ямбол).

През анализирания период средните цени на дребно на брашното за страната както в големите търговски вериги (ГТВ), така и в другите търговски обекти (ДТО), остават без промяна спрямо предходната седмица, съответно 1,06 и 1,13 лв./кг.

По области, цените на продукта в ГТВ варират от 0,99 лв./кг (Видин) до 1,14 лв./кг (Смолян). В четири от областите се отчита седмично понижение на ценовите стойности, в рамките на 1,9 до 2,9% (Шумен). Поскъпване на брашното се регистрира само в големите супермаркети в областите Русе и София, съответно с 1,9 и 1%.

През периода на наблюдение в по-малките магазини брашното се търгува на цени от 1,03 лв./кг (Варна) до 1,19 лв./кг (Силистра). Седмично изменение на цените се регистрира само в четири области – понижение с между 0,9 и 2,6%, най-съществено във Враца и Русе.

Цените на дребно в ГТВ са средно с 0,16 лв./кг по-високи от тези на едро, като маржът достига до 0,37 лв./кг в Смолян. В шест области цените в големите магазини са по-ниски от тези на едро, като разликата в тази посока достига до 0,11 лв./кг (в София).

Средно за страната, цените на дребно на брашното в по-малките търговски обекти са с 0,23 лв./кг по-високи от тези на едро. Най-голяма разлика между двата типа цени е отчетена във Враца - 0,52 лв./кг. Изключение е област Варна, където средната цена на дребно в ДТО е по-ниска от тази на едро с 0,10 лв./кг.

Цените на брашното в по-малките магазини са средно с 0,07 лв./кг по-високи от тези в големите супермаркети, като тази разлика е най-голяма в София - 0,15 лв./кг. В областите Варна и Търговище брашното в ДТО се предлага на по-ниски цени от тези в ГТВ, с 0,04 лв./кг.

Като цяло, през м. август 2013 г. пазарът на брашно тип „500” е сравнително спокоен, без значителни изменения на ценовите равнища спрямо предходния месец.

Регистрираната към края на м. август средна цена на едро за страната (0,90 лв./кг) е с 2,2% по-ниска спрямо тази от края на предходния месец.

В рамките на едномесечния период, средната цена на дребно за страната в големите търговски вериги намалява с 1,9%, а тази в по-малките търговски обекти - с 0,9%.

 

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.