Намаляват кравите в Холандия

Благодарение на тази стъпка фосфатните емисии на страната са паднали с 5 и половина милиона килограма

Със 160 хиляди крави е намалено поголовието в Холандия през първите 6 месеца на годината. Целта на мярката е да се спазят все по-строгите изисквания за опазване на околната среда и най-вече за редукция на емисиите от фосфат.

Планът за намаляване на фосфатните емисии от торове беше съставен през миналата година от млекопроизводителите в Холандия. По данни на браншовия съюз за първото полугодие е постигнат значителен резултат – над 8 милиона килограма по-малко емисии. Холандия си е поставила задача до края на годината отново да се вмести в предписаните от Европейския съюз максимални количества емисии. Те са различни за всяка страна, като за кралството размерът им е 173 милиона килограма. През 2016 тази граница беше надхвърлена и секторът беше застрашен от санкции от Брюксел. За постигането на тазгодишната цел най-голям принос има намаляването на поголовието със 160 хиляди животни до милион и 600 хиляди. Благодарение на тази стъпка фосфатните емисии на страната са паднали с 5 и половина милиона килограма. Останалото спестено количество идва от специални субсидии, изплащани на фермери, които се отказват от дейността си, както и от намаляването на фосфатното съдържание във фуражите за говеда и свине.