Нова административна тежест пред лозаро-винарския сектор

Изменението се прави заради европейски изисквания

Нова административна тежест пред лозаро-винарския сектор. Обсъжданите промени на Наредба 2, определяща условията за прилагане на Програмата за подпомагане в сектора допълнително ще затруднят бенефициентите. Това коментират от Лозаро-винарската камара. 

Експертите допълват, че изменението се прави заради европейски изисквания. За инвестиции за презасаждане и капково напояване, бенефициентът ще трябва да предостави документ за извършена оценка за въздействие върху околната среда, издаден от регионалната екоинспекция. Ще се изисква и свидетелство за съдимост.

Проектонаредбата променя и изискването за предоставяне на договор за аренда или наем на лозе. Досега той трябваше да е сключен за най-малко 3 години. Поправките предвиждат договорът да се сключва за поне 5 години. Браншовиците одобряват това изменение.

Прецизирана е и цялостната уредба по подпомагането на бизнеса при промоционалните програми. Тук идеята е да се стимулират повече участници, които са експортно ориентирани да рекламират на чуждите пазари.

Автор: Данаил Андреев