Новите трайни насаждения трябва да се създадат до 14 април

От Националната служба за съвети в земеделието очакват голям интерес

Новите трайни насаждения трябва да се създадат до 14 април. Условието засяга стопаните, които ще кандидатстват по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“. Според изискване на Фонд „Земеделие“ градини, направени след това, няма бъдат признавани.

Актуализацията в индикативния график сочи, че младите фермери ще подават проекти през месеците юни или юли. От Националната служба за съвети в земеделието очакват голям интерес.

Срокът за създаването на нови трайни насаждения тече от 1 ноември насам. Експертът Николай Николов отбелязва, че към момента годината е благоприятна. Затоплянето от миналата седмица е полезно, стига месец април да не изненада със слани и сняг.

В момента тече одобрение на кандидатите с проекти по стария прием. Малките и младите фермери се насочват основно към стартова помощ, отпускана по две подмерки 6.1 и 6.3 за развитие на малки стопанства.

Автор: Мирела Спасова