Оптимизиране на възпроизводствения процес в свиневъдството

Ако до преди време достигането на 80% заплодяемост при свинете се считаше за успех, то сега стремежът е да се получават значително по-високи резултати

Възпроизводството в свиневъдството е основна дейност, която определя ефективността на производството на свинско месо. Ако до преди време достигането на 80% заплодяемост при свинете и получаването на 11 прасенца в прасило се считаше за успех, то сега стремежът е да се получават значително по-високи резултати: 2.4 опрасвания/годишно, 14+ живородени, 12+ отбити прасета, а отпадналите след отбиване животни да не са повече от 1%. Изключително важно и целесъобразно е, че тези резултати трябва да се постигат в рамките на работната седмица в предвид обстоятелството, че през почивните дни (събота-неделя) искаме да сме в семейна среда, такава на приятели и да сме далеч от работното ежедневие, грижи и проблеми. Това определено е съществено и от финанасова гледна точка, тъй като бюджетът на фермата не се натоварва прекомерно със средства за дейности извършвани в тези дни.

Може ли това да се превърне в практическа реалност? Необходимо е първо да направим проучване каква е средната продължителност на бременния период на свинете-майки във фермата и ако установим, че е около 115 дни, трябва обсъдим следните важни детайли: В таблица 1 е систематизирана информация, която показва кой е очакваният ден от седмицата за осеменяване на свинете, във връзка с деня, когато е осъществено отбиването на прасетата и кога е най-целесъобразно да се проведе опрасването. В червено са обозначени дните от седмицата, които са най-малко предпочитани за изпълнение на планираните дейности, а в жълто по-неудобните от обикновено.

Таблица 1. Планирани и осъществявани дейности в свинефермите

65464565645457_520

Анализът показва, че от гледна точка на опрасването, провеждането му в петък не е  много неудобен ден, защото ако искаме да дадем добър старт на бозайниците, трябва да им осигурим прием на достатъчно количество коластра и е целесъобразно в случай на необходимост да организираме и осъществим прехвърлянето на някои животни към  прасилата на други майки, но не по-рано от деня след раждането им. Следователно, родените в петък прасета, изискват определено внимание и по време на почивните дни и присъствието на персонал е не само наложително, а задължително. Данните показва, че теоретически най-подходящите дни за провеждане на опрасването са: понеделник, вторник и четвъртък. Може ли да се предпочете само един от тях, защо и на база на какво? За да отговорим на този въпрос задължително трябва да обсъдим следните моменти:

  • Оценявайвки зависимостите на общото количество прасета в прасило с деня на осеменяването се констатира, че най подходящия ден за провеждане на тази дейност е петък (т.е. никой от изброените), а заплодяемоста на свинете-майки е най-висока при осеменяването им във вторник, петък и събота.
  • Ако вземем в пред вид какъв е броя на прасета в прасилото в  зависимост от деня на тяхното отбиване (фиг. 1), няма никакво съмнение, че най-благоприятният ден е понеделник и това ще е съпроводено и с по-ранно разгонване на свинете отколкото, когато отбиваето се провежда в четвъртък (сн. 1).

 

Фигура 1. Зависимост на общия брой прасета в прасило с деня на отбиването им

84848484_993


Въз основа на това може да се направи извода, че планирането и провеждането на отбиването на прасетата в понеделник, е много удачна система за организация на възпроизводство в свиневъдството. Това ще наложи провеждането седмичната оперативка във вторник, по време на която ще е налице информация от проведеното опрасване и ще са изяснени проблеми, които евентуално са възникнали през уйкенда. 

В случай, че отбиването е в понеделник, началото на опрасването трябва да започне също в понеделник. Защо? Тъй като бременността е с продължителност 115 дни, а времето от отбиване до последващо разгонване и съответно осеменяване е 4 дни, то общата им продължителност е 119 дни, или интервалът от отбиване до опрасване е 17 седмици (119:7=17), което показва, че денят от седмицата, когато е опрасването съвпада с денят на отбиването.

Автор: проф. Валентин Кацаров, Тракийски университет, Стара Загора

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.