1. Начало
  2. Новини
  3. Производство и преработка
  4. Първи открит Консултативен съвет по зърното

Първи открит Консултативен съвет по зърното

Преобладаващо добро състояние на посевите отчетоха на заседанието

Министерство на земеделието и храните проведe първия открит Консултативен съвет по зърното, този път в Добрич. По време на съвета беше обсъдено състоянието на есенните култури преди начало на жътвата към 24 юни 2011 г.  На проведения Консултативен съвет присъстваха министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" Румен Порожанов и представители на 11 браншови организации с право на глас. Съветът беше разширен и открит и на него бяха обсъдени готовността на зърнопроизводителите и техниката за жътвата, производството на качествена пшеница, участието на международните пазари, складовите наличности.

Констатациите от проведеното заседание бяха, че агроклиматичните условия в страната през есента на 2010 г. са били подходящи за провеждането на есенната сеитба и началната вегетация на културите. Зимните условия са били в нормата и няма отчетени повреди от ниски температури по зимуващите посеви с пшеница и ечемик. Хладното за сезона време през първото десетдневие на май е било определящо  за забавените темпове на развитие при земеделските култури и продължаването на закъснялата сеитба на царевицата и слънчогледа. През относително сухите периоди на май са се провели и останалите сезонни полски дейности.

През второто десетдневие на май развитието на зимните житни и засетите пролетни култури е протекло с умерени темпове при близки до нормата топлинни условия. При пшеницата и ечемика са се наблюдавали фазите „изкласяване” и начало на „цъфтеж”. До края на май при пшеницата и ечемика е протичал „цъфтеж”, „оплождане” и „наливане на зърното”, а на единични места и начало на „млечна зрелост”.

През май и юни са се наблюдавали типичните за месеците неустойчиви метеорологични условия, с краткотрайни и интензивни превалявания, които често са възпрепятствали провеждането на сезонните полски работи, особено при пролетниците. От началото до средата на юни падналите на много места в страната валежи са благоприятствали наливането на зърното. Високите дневни температури през второто и трето десетдневие на месец юни са ускорили процесите на узряване при културите. От интензивните валежи и буреносна дейност на някои места посевите са полегнали, което допълнително ще забави прибирането на зърното. В отделни райони на страната паднаха градушки и бяха нанесени сериозни щети на земеделските култури, които се установяват с протоколи при напълно унищожени посеви.

Въпреки неустойчивите и променливи метеорологични условия през настоящата пролет, наличието на чести превалявания с различен интензитет и количество са осигурили нормалното развитие на есенните посеви в най-чувствителните фази от развитието им – „вретенене” до „наливане и узряване на зърното”.

По информация на Областните дирекции „Земеделие”, от проведеното последно 10%-но извадково обследване на есенниците преди жътва (към 24 юни), посевите са в преобладаващо „добро” физиологично състояние. Площите попадащи в категориите „много добро” и „добро” състояние при пшеницата са 89% и ечемика - 86%. „Средно” е състоянието на 10% от посевите на пшеница и 13% на ечемика, съответно в „незадоволително” състояние са под 1% и при двете култури. Отчетените до момента пропаднали площи са 0,05% при пшеницата и 0,18% при ечемика. Общото фитосанитарно състояние на есенниците се определя като „добро”.

Предварителни данни на отдел „Агростатистика” – МЗХ от анкета “Добиви от земеделски култури – реколта`2011” през изминалата есен са засети:

 - 10 422 172 дка пшеница;

 - 1 814 682 дка ечемик;

 - 64 961 дка ръж;

 - 96 512 дка тритикале;

 - 2 387 216 дка зимна маслодайна рапица.

По предварителна информация на Областните дирекции „Земеделие” за есенните култури, основаваща се на относително благоприятните агроклиматични условия, оценките за състоянието на посевите и определения биологичен добив ни дават основание да прогнозираме, че производството на зърно ще бъде на нивото от предходната година или в диапазона на 3,9-4,1 млн. тона пшеница и 600-700 хил. тона ечемик. Средните добиви за страната са определени като средно претеглени стойности и се очакват да бъдат при пшеница - 393 кг/дка и за ечемика - 376 кг/дка.

Сеитбата на пролетните култури е преминала при посочените агрометеорологични условия за страната. Въпреки забавянето на темпа на мероприятията от пролетната сеитба /поради чести превалявания и преовлажняване на повърхностния почвен слой/, пролетни култури са поникнали нормално, с равномерна гъстота. На този етап влагата и топлинните условия спомагат за тяхното бързо развитие.

 По неокончателни оперативни данни, засетите площи с пролетни култури са:

 -3 759 000 дка царевица за зърно или със 17% повече спрямо 2010 г.;

 -6 959 000 дка маслодаен слънчоглед - с 5% повече спрямо 2010 г.;

 - 79 000 дка пролетен ечемик;

 - 141 000 дка овес.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.