Регистрираните земеделски стопани могат вече да сключват еднодневни трудови договори

Наетите няма да губят правото си на социални помощи и обезщетение за безработица

От днес вече е възможно сключването и регистрирането на еднодневни трудови договори за краткотрайна сезонна работа в селското стопанство. Те бяха регламентирани с последните промени в Кодекса на труда, пише www.dnevnik.bg.

Работодателите, които са регистрирани земеделски стопани, могат да сключват еднодневни договори за професии, неизискващи специална квалификация и само за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. С един работник могат да се сключват еднодневни договори за не повече от 90 дни. Договорите не могат да бъдат с продължителност, различна от 8 часа, както и не може да се променя формата и съдържанието им.

Хората, които са наети с еднодневни договори, няма да губят правото си на социални помощи и обезщетение за безработица. Повече информация как те да запазят правата си предоставят бюрата по труда и дирекциите "Социално подпомагане" по места.

При заверяването на договорите работодателите трябва да удостоверят със съответните документи, че са регистрирани като земеделски стопани и обработват посочените култури, а също да предоставят платежни документи за авансово внесени осигурителни вноски за фонд "Пенсии", "Трудова злополука и професионална болест", за здравно осигуряване и за Допълнително задължително пенсионно осигуряване за съответния брой работници, които ще бъдат наети.

Повече информацията за процедурата по заверяването и за начина на авансовото плащане на осигуровки, работодателите могат да получат от сайта на Главна инспекция по труда (ГИТ), както и от информационните табла на място в регионалните дирекции.

ГИТ създава специален регистър на еднодневните трудови договори и ще се следи кои работодатели не са заверили такива документи, а в същото време обработваемите им площи предполагат наемането на много работна ръка. Ще се проверяват и работодатели, които са взели договори, но обработката на площите им предполага наемането на повече работници.

От трудовата инспекция посочват, че ще се заверяват само договори, чиято форма и съдържание съответстват на утвърдения образец и само те ще се считат за валидно сключени. Не е позволено да се премахват или добавят клаузи от образеца на трудовия договор. Бланките могат да бъдат получени и попълнени в дирекция "Инспекция по труда" по местонахождение на обработваемата площ в момента на заверяването им, както и да бъдат изтеглени от сайта на ГИТ, в секция "Административно обслужване". Заверяват се два екземпляра от образците на трудови договор (задължително във формат А4), които получават един и същ уникален номер - единият се съхранява от работодателя, а другият се предоставя на работника. При проверка работещият трябва да има готовност да го предостави на контролните органи.

Данните за наетия работник не се попълват предварително в договора, а това става сутрин, непосредствено преди започване на работа. За всеки ден се сключва нов трудов договор, дори когато страните не се променят. Възнаграждението също се изплаща в края на работния ден, срещу разписка, която се съдържа в образеца на трудовия договор.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.