Само 1,5 % от фермерите обработват 85% от полетата на България

СЕПП не ни спасява от обезлюдяването, според Кирил Стоянов от БАСЗЗ

Факти за огромната диспропорция между големите и малки фермери изнесе Кирил Стоянов от Българска асоциация на собствениците на земеделски земи БАСЗЗ. Според статистиката само 1,5% от земеделците обработват 82% от земеделската земя на България. Това стана пред 22 чуждестранни журналисти от  ENAJ - Европейската мрежа на агро журналистите, които гостуваха на колегите си от АСЖБ- Асоциация на

Селскостопанските журналисти в България.

Кирил Стоянов изнесе презентацията си в първия ден от гостуването в Къща за гости „Европа”, която е построена по ПРСР. Данните бяха повече от шокиращи за репортерите и повечето от тях не можеха да повярват, че в България има стопанства, които получават чисти субсидии по близо 30 млн.лв основно от директните плащания на площ.

Докато в същото време преобладаващите част от фермерите са с по 5 дка обработваема земя и получават не повече от 300 лв. по СЕПП за годината.

Как оцеляват малките?

Но как  тези ферми оцеляват и има ли някаква политика по отношение на малките, бяха най-често задаваните въпроси от чуждите журналисти.

На плащания по СЕПП подлежат 3,7 млн.ха земя, уточни Кирил Стоянов. Но поради огромната диспропорция по отношение на обработваемата земя, директните плащания по никакъв начин не оказват положително влияние на обезлюдяването, посочи той. Почти всички пари по СЕПП усвояват големите ферми, които не генерират работна ръка.

Средният размер на собственост е 0,5 ха в страната. А  от всички наети в страната 19% са в земеделието.  

Над половин милион

Повече от половин милион души получават приходи от дейности, свързани със земеделието, което е 10% от реалното население на България по неофициална информация, изтъкна Кирил Стоянов.  Но пък само 25% от населението на България живее в селските райони. Печална е статистиката, защото селското население в България  е най-бързо намаляващото в ЕС. И този факт показва бъдещето на периферните райони на Общността,изтъкна Стоянов.  

„Селото мечта”

Една от амбициите на БАСЗЗ е да осъществи проект „Селото мечта” с комасирана земя, поправени пътища, действащо напояване, а цялата територия  ще е обновена, с боядисани и ремонтирани къщи, които ще очакват в тях да се върнат хората.

От презентацията на Кирил Стоянов стана ясно, че членовете на БАСЗЗ притежават 300хил.ха земя, а на територията на България, която може да се използва като обработваема земя в страната е 416 млн.ха. От тях на директни плащания подлежат 3,7 млн.ха. Средният размер на собственост е 0,5 ха

Обработваемата земя на БАСЗЗ е  разположена на територията на 2500 села. Много от тези компании са финансови групировки, които са тясно свързани със земеделието и с голямо разнообразие от дейности. Като се започне от  зърнопроизводство, производство на масла, говедовъдство, градинарство , лозарство.  

Членове на ELO

БАСЗЗ е пълноправен член на ЕЛО, европейската организация, която обединява собствениците на земеделски земи . БАСЗЗ е с категорична позиция за опазване на природата и почвите, и е участвала в защита на Натура 2000.

БАСЗЗ има 1000 членове и това е добро условие за започване на международни проекти

Основните цели са ускоряване на процеса на интегриране на поземлената комасация,  създаване на условия за модерно развитие на българското земеделие, поддръжка на дейностите по коопериране с други участници, свързани със  земеделските дейности, най-вече дребните собственици на земя, както и такива, притежаващи държавна. БАСЗЗ се бори за установяване на ясен, регулиран и ликвиден пазар, правейки обща система за управление и давайки на лизинг земята,  чиято собственост е на членовете на БАСЗЗ.

Автор: Светлана Трифоновска

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.