Съживява се производството на свинско месо в България

Домакинствата у нас са традиционни консуматори на месо

Съживява се производството на свинско месо в България. През последните 4 години тенденцията беше низходяща. През 2016-та обаче се наблюдава ръст Родното производство не може да задоволи нуждите на бизнеса, затова се налага внос на продукция.

В България се отглеждат около 1 млн. свине годишно. Продукцията обаче не достига, затова около 70% от свинското се внася. Месото идва от Испания, Румъния и Германия.  
Фермерите у нас са облагодетелствани от цените на фуража. В България те са едни от най-ниските.

Домакинствата у нас са традиционни консуматори на месо, като свинското е третото най-търсено след птичето и каймата. В същото време за разлика от свинското, при агнешкото и овчето се запазва тенденцията за свиване на производството.
Данаил Андреев