Слънчогледът - възможности и перспективи за българското производство

През 2017 година се наблюдава леко повишение на площите от слънчоглед в цялата страна

Слънчогледът е втората култура след житните,  заемаща най-много земеделски площи в България.  Земеделците се доверяват и залагат на слънчогледа, като по този начин си  осигуряват рентабилно производство в техните стопанства.

През 2017 година се наблюдава леко повишение на площите от слънчоглед в цялата страна и особено в Южна България, поради факта, че изключително голям процент от рапичните полета бяха развалени.   Зад това един земеделец  да получи  висок добив с добри качествени показатели ключово значение има и правилното извеждане на растителната защита при тази култура. Все по-често се усеща необходимост от поне две фунгицидни третирания при слънчогледа поради редица фактори. Неблагоприятните климатични условия, съчетани с  ограничено сеитбообращение, са най – честата предпоставка за натиск на различни патогени по слънчогледовите растения, което неминуемо води до намаляване в добива.

По аналог с рапицата като култура, която се напада с голяма част от болестите, нападащи слънчогледа, земеделците започнаха да извършват първото третиране на посевите с фунгицид най – често от групата на триазолите срещу болести като фома, фомопсис,  алтернария. Второто третиране се извършва с по-комплексен  фунгицид, който да се справя с все по- често срещаната септориоза по слънчогледовите посеви, ботритис, склеротиния.

Болестите, които най–често водят до редуциране в добива и намаляване на качеството на продукцията, са: ръжда по слънчогледа (Puccinia helianthi), септориоза по слънчогледа (Septoria helianthi), черни петна/ фомоза (Phoma macdonaldi), фомопсис (Phompsis helianthi), алтернария (Alternaria helianthi), ботритис (Botrytis cinerea) и склеротийно увяхване (Scelrotinia sclerotiorum).

phoma_macdonaldi_300 sclerotinia_sclerotiorum01_300 alternaria_helianthi_300
 Phoma macdonaldi
 Sclerotinia sclerotiorum Alternaria helianthi

Фунгицидът Сфера Макс дава ефективно и бързо справяне с все по-често срещаната септориоза по слънчогледа. Оптималният период на приложение е от момента, в който слънчогледа развие достатъчно листна маса и затвори междуредовото пространство до фаза жълт бутон. В този период  от една страна разтворът се разходва най – пълноценно, а от друга растенията остават защитени от патогени. Допълнителният физиологичен ефект на Сфера Макс има пряко положително въздействие върху добива. 
Сфера Макс дава сигурност и възможност за по – високи добиви!!!

sfera_maks_300
ПРЕДИМСТВА НА СФЕРА МАКС:

• Отлично действие срещу широк кръг от болести
• Дълъг период на надеждна защита
• Физиологичен ефект, който има пряко положително въздействие върху добива, особено в условията на засушаване или абиотичен стрес
• Лечебно и защитно действие
• Иновативна, високоефективна формулация

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
 
УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА:
• Използвайте Сфера Макс с работен разтвор между 20 и 60 л/дка
• Ефикасността на този фунгицид зависи от степента на покриване на културата, която трябва да бъде предпазена
ВЛИЯНИЕ НА УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА:
• В случай на голям стрес (преовлажняване или суша) или големи температурни амплитуди (15-20 °C), избягвайте третиране
• Ако максималните температури надвишават 25 °C се препоръчва третиране рано сутрин или късно вечер.