София беше домакин на 8-ма Сесия на Смесена междуправителствена комисия България - Баден-Вюртемберг

По време на двустранните разговори темата "вино" бе определена като особено важна в областта на селското стопанство

Смесената комисия "България - Баден-Вюртемберг" е създадена през 2006 г. въз основа на Декларация за сътрудничество. Комисията вече се утвърждава като работещ механизъм на експертно равнище с принос за развитието на двустранните връзки.

Главният секретар на Изпълнителна агенция по лозата и виното, г-жа Нина Филипова взе участие в 8-та сесия на Смесената междуправителствена комисия „България – Баден - Вюртемберг“, която се проведе в периода 30-31 октомври 2018 г. в гр. София.

По време на двустранните разговори темата "вино" бе определена като особено важна в областта на селското стопанство. Договореностите с г-жа Бригите Кьолер-Нойман, Министерство на селските региони и защита на потребителите Баден-Вюртемберг бяха в насока за техническо и научно сътрудничество, контрол на производството и контрол на качеството между Изпълнителна агенция по лозата и виното в Република България и Държавния институт по лозарство и винарство във Фрайбург.