Специализирано изложение за овощарство в Русе

В рамките на събитието се проведе годишното общо събрание на „Дунавски овощари“

Над 30 фирми се включиха в третото издание на специализираното изложение „Дунавски овощари“ в Русе. Участие взеха и компании от Гърция, Холандия, Сърбия, Полша и други държави. Представени бяха посадъчен материал, препарати за растителна защита, торове, хранително-вкусова промишленост – преработка и консервиране, земеделска техника в областта на овощарството – машини, съоръжения, капково напояване, услуги и информация, включително банково и застрахователно обслужване, производство на опаковки, горива и други свързани  дейности.

Организаторите дадоха възможност за директни срещи между производители и купувачи. 
По време на изложението се проведе и годишното общо събрание на съюза на овощарите, по време на което бяха засегнати част от проблемите в сектора. Най-голямото притеснение за всички през тази година е рязкото застудяване след топлите дни в началото на годината. Категоричното становище на всички беше, че трябва да се търси компенсация за стопаните и държавата трябва да помогне така, както е направила през миналата година.
В организацията членуват повече от 350 овощари с насаждения на площ от около 23 000 дка.