Условията за сеитба на есенниците в Пазарджишко не са добри заради сушата

Почвите са доста изсушени, което много затруднява предсеитбената обработка

В Пазарджишко сеитбата на есенниците не е започнала, защото за нашия район все още е рано, каза Александър Миндачкин, председател на местната структура на Асоциацията на зърнопроизводителите, цитиран от Радио „Фокус”.

„Очаква се тези дейности да започнат в края на месец септември и началото на октомври, като за полупланинските райони ще е малко по-рано – между 20 и 25 септември, а в равнинните – във второто десетдневие на октомври”, уточни Миндачкин.

Според него, на този етап условията за сеитба на есенниците не са добри заради сушата. Почвите са доста изсушени, което много затруднява предсеитбената обработка.

Очаква се част от зърнопроизводителите в Пазарджишко да имат затруднения и със средствата, необходими за почвоподготовката. Причината са ниските изкупни цени на зърното тази година. При по-големите производители нещата ще протекат по-нормално, но малките ще имат нужда от средства от гледна точки на ниските цени.

Миндачкин каза също, че през последните години в региона няма нанесени големи щети от вредители. Тази година имаше нападения в късната пролет, но повечето от стопаните третираха с инсектициди и се пребориха с този проблем.