Ветеринарен Е-клъстер осигурява качествени и навременни услуги

Основна цел на сдружението е да се гарантира устойчивото развитие на ветеринарната практика

Сдружението Ветеринарна Е-практика е създадено през 2011 година.  Основната му цел  е да се повиши конкурентноспособността  и да се гарантира устойчивото развитие на ветеринарната практика. Това не може да бъде постигнато без подобряване знанието във ветеринарната медицина и популяризиране актуалната професионална информация  както и изискванията за повишаване на квалификацията на ветеринарните лекари и специалисти в тази сфера.

Изключително важен акцент в дейността на клъстера е създаването и поддържането на едноименен информационен портал с база данни, от които членовете на сдружението да черпят информация и да обменят идеи в различните сфери на интересуващата ги област. Проектът е одобрен и финансиран по Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007 – 20013 година".

Предвидената в дългосрочен план инициатива за създаване и оборудване на лаборатория за научно-изследователска и развойна дейност съвместно с Ветеринарно-медицинския факултет на Тракийския университет в Стара Загора ще осигури възможност за извършване на лабораторни тестове, диагностика и обучение на млади специалисти, завършващи специалност Ветеринарна медицина, както и за целите на следдипломната квалификация на тези кадри.

В чисто практически план порталът Ветеринарна Е-практика цели осигуряване на максимално бърза и надеждна информация и услуги в широк спектър на национално ниво. Преди създаването на този портал, такава възможност не съществува.

Популяризирането и утвърждаването на добрите практики в сферата на ветеринарната медицина е част от стремежа все по-широко да бъдат вземани предвид желанията и потребностите на клиентите.  Осигуряването на качествени и навременни  услуги, за да се гарантират интересите на потребителите.

Активният непрекъснат контакт между ветеринарите и доставчиците на препарати, оборудване и услуги в сферата на ветеринарната медицина е важно условие за постигане целите на клъстера.  Това гарантира високото ниво на работа в сферата на ветеринарната медицина.

Ветеринарен Е-клъстер има и своя програма, фокусирана върху възпитанието на децата в любов и грижа към животните.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.