1. Начало
 2. Новини
 3. Растениевъдство
 4. Cross Slot® е единствената No-Till система с ултра ниско почвено нарушение в световен мащаб!

Cross Slot® е единствената No-Till система с ултра ниско почвено нарушение в световен мащаб!

С течение на годините No-Till технологията става все по-агресивна и много практикуващи са загубили!

Факт е, че при No-Till управлението на растителните остатъци е по-голямо.

При Cross Slot® са се увеличили добивите, където е била приложена. В някои случаи увеличенията са зрелищни (до 50%), но по-важното е, че е много рядко наистина да се намерят примери с намалени добиви, дори и в най-важната година - първата година. Намаляването на селскостопанските добиви често се вижда в последователни години при традиционната обработка.

По какъв начин минималното обработване на земята, пълна оран и агресивни Nо-Till практики се оказват недостатъчни?

Има два основни аспекта. На първо място, не се използват повърхностните остатъци в пълна степен. Остатъците се възприемат като неудобство, отколкото актив.

На второ място, те продължават да са частични прахообразни в почвата, което разрушава структурата й, почвените организми, окислява се въглеродът в почвата.

Това, че да не се използват остатъците е най-важната грешка. Остатък от предходната реколта е с най-голям актив, поради което при No-Till трябва да се фокусира върху използването, а не избягването на остатъци чрез частичното им заравяне в почвата, отстраняването им или изместването им.

Най-лошата практика е да се изгарят остатъците!

Разлагането на повърхностните остатъци е начин на природата за попълване на почвата с въглерод.

Попълване на почвата с въглерод е най-важното нещо, което може да бъде направено, за да се направи световното производство на храни наистина устойчиво.

Продуктите от разлагането на растителните остатъци (органична материя) са до голяма степен основани на въглерода (често наричани като хумус). Първият ефект е просто да се увеличи водата според капацитета на почвите, което обикновено се проявява директно в добивите.

Вторият ефект е, че тoзи хумус храни милионите почвени микроорганизми така, че те се задържат в почвата заедно и я правят жив организъм, а не стерилна "мръсотия под краката ни".

Хумусът драстично се редуцира в изорани почви, което е и причината за разрушителна практика, особено след повтаряща се обработка на почвата! Когато почвата се обработва, става аерирана и тази аерация окислява много лабилните (лесно достъпно форми) на въглерод в почвата във въглероден диоксид, който се отделя в атмосферата (сега учените изчисляват, че до 15% от CO2 в атмосферата идва от годишната обработка на почвите в света).

Ако почвата се обработва ежегодно, почвеното органично вещество постепенно ще се намалява, което означава глад на всички важни почвени микроорганизми, докато не умрат и почвата стане на прах. Сега се знае, че прашните бури са до голяма степен в резултат на повтарящи се обработвани почви, които бяха лишени от своята естествена органична материя.

Нарушението на почвата поради самия акт на оран обикновено окислява повече съществуващия въглерод в почвата (в CO2), отколкото е придобит от погребаната слама. Обработките убиват безгръбначни, като земните червеи, които иначе са най-очевидни показатели за здравето на почвата. Единственият начин да се получи нетно увеличение на въглерода в почвата е да се вземе в количка хумус от другаде или да се премине към No-Till, която позволява на растителни остатъци и слама да се разлагат на повърхността на почвата и да се инкорпорират (включат) в почвата от земните червеи и почвените микроорганизми.

Влиянието на Cross Slot® No-Till сеялките върху реколтата от посевите.

Трудно е да се повярва, че сеялки могат да влияят на добивите. Със сигурност това е свързано на първо място с почвата, времето, генетиката, торове, болести, вредители и отглеждането на културите.

Значителна част от последните научни изследвания са посветени на намирането на точно това, което повлиява при No-Till сеялката и има ефект върху добивите.

В обобщение:

 • работните органи имат основно влияние върху микросредата и семената при опити в No-Till почви;

Добрата No-Till сеялка създава потомство в микросреда, която е по-благоприятна за семена от всяка една обработена почва. Сеялки с по-нисък стандарт създават микросреда, която е по-враждебна към семената в сравнение с обработена почва (конвенционална технология).

Въпросът е, че при No-Till може да има неразбираем ефект върху създадената микросреда от разреза, докато в изорана почва има минимален ефект.

 • това микроекологично влияние до голяма степен се определя от повърхностните остатъци, особено когато те привършват спрямо разреза (тъй като няма остатъци на повърхността, при обработка на почвата те не играят почти никаква роля в обработени почви).

Остатъци над разреза са капан за 90-100% пара и влага вътре в разреза (семена ще покълнат в 90-100% относителна влажност).

При разрез в рохкава почва, капанът е 60-80% влага (не достатъчно за покълване) и се позволява свободен обмен с атмосферата;

 • разрезът на работния орган има голямо влияние върху това как семена черпят вода за покълване (имбибиция - поемането на вода от семена или растения.).

При No-Till газообразната вода (или влажност на почвата) е важен ресурс за кълняемостта. В изорани почви влажността обикновено играе много малка роля, защото разрушаваме почвата и има загуба на влажност в атмосферата.

Течната фаза вода е основният ресурс в изорани почви и е високо нарушен без използването на No-Till технология и Cross Slot®;

 • No-Till технологията и Cross Slot® имат важно влияние върху аерацията около семената и корените в мокри почви. Остатъци, върнати над разреза в мокри почви, изготвят местообитания за земните червеи, тъй като остатъците са основна храна на земните червеи. Също така се аерира зоната на разреза, което има положително въздействие върху покълването и оцеляване на растението в мокри условия. От друга страна, при No-Till земните червеи следват остатъците там, където те са били прехвърлени.

Notill

Тъй като няма остатъци в изорани почви и земните червеи обикновено са оскъдни;

 • пробитото място (отвор) влияе върху уплътняването на почвата около семето.

Уплътняването, от своя страна, може да повлияе добре или зле на корените на младото растение (оранта елиминира голяма част от влиянието на разрязване за уплътняване чрез равномерно разрохкване на почвата);

 • с No-Till се създават между зоната на разреза и почвата изрязани стени (неясни, тъй като всичко от почвата е било нарушено, така или иначе). Ако на No-Till почви, стените на разрязаната почва са почти вертикални (и дори са лошо уплътнени) те могат да ограничат ранния растеж на корените до степен, че в тежките случаи корените никога, да не напускат зоната на разреза и културата, да се представи слабо.
  Notill

Ако стените на разреза при No-Till са близо до хоризонтални, няма да има такова ограничение за развитието на корена;

 • някои опити за разрез на No-Till почви могат да имат отрицателно въздействие върху покълването, чрез натискане на слама в разреза (наречено "ефекта на фибата, ''сгъването" (''hairpinning'');

Notill

В анаеробни условия, особено при ферментация на слама, се създават мастни киселини (особено оцетна киселина), които убиват семената (при липса на остатъци в изорани почви се избягва проблема като цяло). Но по-добре е използване на No-Till и Cross Slot®, без да попада слама надолу в разреза на почвата и така да се избегне ферментация на сламата;

 • микросредата на семената се повлиява от дълбочината на засяване. Съвместимостта на дълбочината е по-важнa и e трудно да се поддържа в No-Till почви, отколкото в изорани. Неравномерната дълбочина на засяване може да окаже голямо влияние върху добивите (в изорани площи почвата е мека и гладка и сеялките имат много по-лесна работа за вършене в поддържането на последователна дълбочина на семената);

Notill

В необработени почви е по-трудно да се постигне покриване, отколкото в обработени почви. Обърнатият Т- образен разрез на Cross Slot® е по-лесен за покриване от всяка форма на вертикални и по-ъгъл работни органи на сеялки. Разрязването на почвата влияе върху сухите остатъци заедно с повредите от птиците и насекомите;

Notill

 • свиването при разрязването се наблюдава при повечето сеялки, когато при топло и ветровито (изсушаване) време следва разрез в иначе влажна почва. При повечето вертикални (или почти вертикални) инструменти се свива отворената почва, излагайки семената (откриващи). Въпреки че централната цепка в обърнатия T-образен разрез също може да се свие, семената са умишлено пъхнати встрани съгласно хоризонталните почвени клапи и затова не са изложени (откриващи).

Ронливият характер на изорани почви отхвърля проблемите от свиване напълно;

 • накрая, разрязващите почвата органи на сеялката определят дали и къде да се постави тор по време на сеитбата.

Някои No-Till разрязващи почвата органи са способни на ивици тор (понякога се нарича "двойно заснемане"). Други не са (и това се нарича "единична стрелба"). Ивиците тор при No - Till почви може да имат силно положително влияние върху добивите, особено при пролетни засети култури.

Ивиците азот в почвата могат да бъдат временно блокирани от микроорганизми, докато те разлагат повърхностните остатъци.

При обработките се разрушава структурата и фауната на почвата (което има дългосрочни вредни ефекти).

В краткосрочен план при оран, азотът в почвата се минерализира, правейки семената по-малко зависими от тора, внесен със сеитбата, отколкото при No-Till. Освен това, тъй като с оран се унищожават био канали и се заместват с повече или по-малко еднородни изкуствени пори, излъчваните разтворени вещества се движат по-равномерно през изорани почви и затова е по-вероятно да достигнат неразвити корени, отколкото при No-Тill.

 Разбира се почвата, времето, генетичния код, торовете, стопанисването, вредителите и болестите са решаващи за добивите. Но дори и те са неефективни ако в No-Till системи не се позиционират правилно семената, за да се възползват пълноценно от средствата.

 По друг начин погледнато, че една слаба сеялка за No- Till може да неутрализира положителното въздействие, предлаганo от добра почва, време, генетика, торове и стопанисване;

Форма на разреза.

Какво е различното при Cross Slot® разрязването?

Cross Slot® създават хоризонтални почвени разрези (за семена и тор), докато повечето други сеялки създават вертикални или наклонени разрези и много от тях са само за семена.

Какво е значението на Cross Slot® при създаването на хоризонтални разрези?

При вертикални и дори наклонени резрези е много трудно да се затворят, особено във влажни почви.

Notill

С хоризонталните разрези при Cross Slot® семената са сгушени под хоризонталната част на почвата и осигуряването на семената е винаги покрито.

Те гарантират, че микросредата на семената може да се контролира почти независимо от почвените условия и те позволяват торовете да бъдат поставени в групи, които са разделени в хоризонтално положение от семето.

Notill
Notill
Notill

Каталог: http://www.crossslot.bg/files/22010/ckfinder/images/Cross_Slot_catalog.pdf

Очаквайте продължение...

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.