1. Начало
  2. Новини
  3. Селекция
  4. Бърлей 420 – нов български сорт тютюн с ценни биологични и стопански качества

Бърлей 420 – нов български сорт тютюн с ценни биологични и стопански качества

Снимка:

Благоприятните почвено-климатични условия у нас са допълнителна предпоставка за получаване на качествена суровина от тютюн Бърлей


Тютюнът Бърлей e необходима съставна част на цигарите американ бленд. Притежаваните от него високи технологични качества (голяма соусираща способност, физиологична сила и отлична горяемост) допринасят за нарастващото му световно производство. Той е сравнително нова култура за нашата страна. Отглеждането му започва в ограничени размери през 1967 г. Значително по-ниските разходи по неговото отглеждане и сушене в сравнение с тютюн Виржиния и ориенталските тютюни създават предпоставки за увеличаване на заетите с тютюн Бърлей площи. Пълното механизиране на основните процеси при отглеждането му, осигурява стабилни добиви и висока икономическа рентабилност. Тези му особености го правят привлекателен за тютюнопроизводителите и допринасят за повишаване на неговото търсене на международните пазари. Благоприятните почвено-климатични условия у нас са допълнителна предпоставка за получаване на качествена суровина от тютюн Бърлей. Заеманият от него дял е в границите на 10-12 % от общото количество произведен тютюн в страната, като тенденцията е той непрекъснато да расте.

Сортовата структура на тютюн Бърлей включва три сорта, като най-разпространен е сортът Бърлей 1317, следван от сортовете Бърлей 1000 и Бърлей 21. Все по-нарастващите нужди от този тип тютюн, налага създаването на високодобивни сортове притежаващи добри химически показатели. Един такъв сорт е новосъздаденият Бърлей 420. Сорт Бърлей 420 е създаден по метода на сложната  междусортова хибридизация и многократен индивидуален отбор в Опитната станция по земеделие с. Хан Крум, Шуменско. Екипът работил по създаването на сорта е с ръководител н.с.Iст. Майя Мутафчиева. При селекцията, като изходен материал са използвани дихаплоидизирани кръстоски преминали през директен органогенез в тъканни културиin vitro. Селекционирането и признаването сорт Бърлей 420  обхваща периода 1989 – 2006 г.

Биологични особености - сорт Бърлей 420 е с ценни биологични и стопански качества. Притежава устойчивост на черно кореново гниене - една от икономически важните болести по време на разсадната фаза и средна устойчивост на доматена бронзовост. Подходящ за отглеждане в цялата страна на богати с добра аерация почви при осигурен воден режим. Сортът  е морфологично добре изравнен. Семената му поникват бързо и дружно. При неблагоприятни климатични условия новият сорт по-слабо се подава на депресия и на преждевременно изцъфтяване. Вегетационният период варира в широки граници, в зависимост от метеорологичните условия през годината той е от 69 до 90 дни.

Морфологична характеристика - растенията на сорт Бърлей 420 имат конусовидна до слабо цилиндрична форма. Стъблото е здраво и  устойчиво на полягане, оцветено е зелено до светло зелено. Кореновата система е добре развита. Височината на растенията през отделните години варира в границите на 165,3 – 204,9cm. Те са по-високи с 39,5 cm в сравнение със стандартният за страната Бърлей 21. Броят  на листата често надвишава 30.

Стопански показатели - Бърлей 420 превъзхожда Бърлей 21 по добив с 32,9% , като средният добив от декар според условията на отглеждане е 250-300 кг/ дка. Качетвото на сухия тютюн, изразен с процента на класите по БДС, също е по-високо. Количеството на първа класа е средно 37,3%, а за контролния сорт Бърлей 21 -19,8% Изсушения тютюн на сорт Бърлей 420 е средно съдържателен, плътен леко набръчкан до еластичен и има светло кафяв до червено кафяв цвят с умерена интензивност и добро качество. Средната цена е с 11% по-висока. В резултат на високия добив и по-добро качество на сухия тютюн от сорт Бърлей 420 се реализира с 44,5% по-голям размер на получения доход от декар.

Технологични, химични и дегустационни качества - Химичния анализ на изследваните показатели са правени на некършен  тютюн от първа класа листа на средния пояс.  Никотиновото съдържание е средно 2,3 %, а при Бърлей 21 - 1,94%. Съдържанието на разтворими въглехидрати е от 0,1% до 0,6%, съответно 0,3 – 0,6% за контролата. Общият азот е  в границите на 4, 0 – 4,3%, при 4,1% за сорт Бърлей 21. От посочените данни е видно, че новият сорт е с по-високо съдържание на никотин, а получените разлики за останалите два показатели са малки и несъществени. Дегустационната оценка показва, че тютюнът от сорт Бърлей 420  при пушене има плътен и засищаш вкус със слаба горчивина в облагане и плътност в под средна степен и средна физиологична сила.

От проведените дългогодишни изпитвания на сорт Бърлей 420, може да се заключи, че той притежава висок продуктивен потенциал, качество на продукцията и доходност от декар превишаващи тези на стандартните за страната сортове. Това са реални предпоставки за широкото му навлизане в тютюнопроизводството и за увеличаване на неговата популярност./списание Агрокомпас

 

Етикети тютюн, сорт, Бърлей
Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.