Косад Семанс представи новите си хибриди царевица и слънчоглед на изложението Агра 2016

Компанията е лидер при прoизводствата на зърненo-житни култури

Косад Семанс представи новите си хибриди на селскостопанското изложение Агра 2016. При слънчогледа това са Марбелия с устойчивост на синя китка до раса Ж и хибрида  Европа от новото направление Клиърфийлд Плюс.
Добре наложили се вече на българския пазар са Кларика, Фушия, Хималия и Имерия.