Открит полски ден край село старозагорското село Могила

Нови хибриди и иновативна растителна защита от Кортева Агрисайънс

Фирма Кортева Агрисайънс представи на опитно поле в землището на село Могила, община Стара Загора, своите нови предложения при селекцията и растителната защита в културите слънчоглед, рапица и пшеница.

Рапицата е представена със 7 хибрида, пшеница само с растителна защита е на 9 дка и слънчогледът е представен от 10 хибрида на 20 дка. На открития ден присъстваха около 60 фермера.

Най-голям интерес предизвика новият Експрес хибрид слънчоглед Р64LE136 и предложената към него растителна защита защита с хербицида Експрес плюс прилепителя Тренд. С най-висок пазарен дял - над 30% от засетите площи със слънчоглед в страната, остава хибридът P64LE25.

Силата на фирма Кортева не е само в Експрес технологията, а и в конвенционалните (P64LL125, P64LL129) и хибридите по Clearfield Plus  (P64LP130) технология, които са на изключително високо ниво.

При пшеницата фирма Кортева представи ефекта на СтаранеTM Голд и Корело Дуо, контролиращи отлично житните и широколистните плевели.

При рапичните хибриди на полето се обърна внимание върху нискостъблените рапици PR44D06, PX113 и PX125 - от Пионер Максимус продуктовата линия, високостъблените хибриди рапица: PT225, PT264 и РТ271, и тези по Clearfield технология: PT200CL, PT228CL и най-новия хибрид по тази технология PT279CL.

За справяне с плевелите в рапицата Кортева Агрисайънс представи продуктите Галера Супер и Лонтрел. По отношение на царевицата фирмата препоръчва трикомпонентния си хербицид ПринципалTMПлюс.