Проект „Царевицата - царицата на полето“ изпитва нови технологии

Corteva Agriscience – пионер в решенията за по-висок и гарантиран добив

Corteva Agriscience участва в десетото юбилейно издание на научно-изследователския и внедрителски проект на Аграрния университет - „Царевицата - царицата на полето“.

В супер технологичен опит Corteva Agriscience прави първи стъпки към научнообосновани решения за повишаване резултатите при отглеждане на царевица.

В поредица от изпитвания на площите на Аграрния университет в Пловдив компанията ще експериментира със свои хибриди и начина им на отглеждане – три вида обработки, придружени с три кръга с капково напояване. Първи воден кръг обхваща парцели с обработки по метода Стриптил и Но Тил. Вторият воден кръг включва: продълбочаване и повърхностна обработка, а третият воден кръг е свързан с конвенционалната обработка.

Опитите целят да покажат и помогнат на земеделските производители как да получат максимална печалба от декар в две направления. На първо място - оптимизиране на разходите. Предвид високите цени на поливната вода, капковото напояване е начин да се намалят разходите в това направление с около 70%.

След 4-5 години ще има отговор на въпроса коя е най-ефективната обработка и как влияе водоподаването, какви ще са печалбите.

Дали културата ще развие генетичния си потенциал зависи изцяло от условията на средата, от времето и начина на подаване на водата и доброто гарниране на посева по време на вегетация.

През следващата 2020 г. Corteva Agriscience ще предложи нови хибриди царевица, които ще бъдат тествани във всички части на страната.