Зимна маслодайна рапица MAZARI - Съкровището за производителите на рапица!

Хибридът се отличава с 47,2% съдържание на масло и протеини

Косад Семанс насочва своите усилия към създаването на високодобивна рапица, при която зърното се характеризира с високо съдържание на олеинова киселина и същевременно с ниско съдържание на глюкозинолати. Три от изследователските ни станции са посветени на тази задача.

Косад Семанс предлага на пазара за зимна маслодайна рапица хибриди рапица, представляващи най-иновативните и най-високо добивните видове, които безспорно са носител на бързия генетичен прогрес, изразяващ се във подобряване на факторите потенциал и стабилност в добива.

Характеристика на MAZARI CS

Тип: Зимна, маслодайна рапица

Развитие:

ПОНИКВАНЕ: Отличен начален старт

СКЛОНОСТ КЪМ ПРОРАСТВАНЕ: средна до ниска

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВЕГЕТАЦИЯТА
: късно

ЦЪФТЕЖ: средно късен

ФИЗИОЛОГИЧНА ЗРЯЛОСТ:
средно късна

Силни страни

 • Много добър добивен потенциал 
 • Добър начален старт
 • Много едри семена
 • Богат на масло и протеини
 • Подходящ при различни условия

СЕИТБЕНА НОРМА

В зависимост от качеството на обработката на почвата и климатичните условия за региона, заложете норма 30-45 растения / м². За да се ограничи прорастването на растенията преди зимата, трябва да се сеят оптималният брой растения.

УСТОЙЧИВОСТ НА БОЛЕСТИ:

 • Фома: толерантен
 • Цилиндроспориоза: толерантен
 • Полягане: толерантен
 • Склонност към стрелкуване: ниска

ТЕХНОЛОГИЧНИ КАЧЕСТВА:

 • Масленост: 47,2%
 • Протеин: добър
 • Глюкозинолати: ниско
 • PMG: 5,60

За повече информация Косад Семанс България