НИМХ – БАН обява жълт код за областите Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас за значителни количества валежи

Речните нива остават без съществени изменения

По данни и прогнози  на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на водните нива (от -14 см до +17 см) във водосборите на реките Искър (Дунавски басейн) и на Марица и Арда (Източнобеломорски басейн). Водните количества на всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -13 см до +17 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения до -2 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -14 см до +15 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -4 см до +3 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 26 и 27 септември  в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в горните части на водосбора на р. Огоста, в средното и долно течение на р. Искър, както и в горните течения на реките Вит, Осъм и Янтра. На 28 септември нивата в басейна ще са без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 26, 27 и 28 септември  ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Във вечерните часове на 26 и на 27 септември ще има повишение на нивата на реките във водосбора на р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  на 26, 27 и 28 септември водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес нивата във водосбора ще са без съществена промяна. На 27 и 28 септември  са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Очакванията са главно те да са в планинските части на водосбора, както и на река Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водните количества в долното течение на реката на 26, 27, 28 и 29 септември  ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес речните нива  ще се понижават или  ще останат без съществени изменения. В следобедните и вечерни часове на 26 и на 27 септември в резултат на валежи ще има незначителни краткотрайни повишения на речните нива в басейна.  По-значителни  повишения са възможни  във водосборите на южночерноморските реки. На 28 септември нивата ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес  речните нива  ще се задържат без съществени изменения. В следобедните и вечерни часове на 26 и 27 септември в резултат  на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива във водосборите на родопските притоци на р. Марица както и във водосборите  на реките Арда и Бяла. На 28 септември нивата във водосбора ще са без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: В следобедните и вечерни часове на 26 и на 27 септември  в резултат на валежи са възможни незначителни колебания на речните нива, а  на 28 септември ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 26 септември 2017 г. НИМХ – БАН  обява жълт код (първа степен) за областите Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас за значителни количества валежи, на места придружени с гръмотевици. Очакваните средни, сумарни количества за денонощието за област Смолян са около 15-20 л/кв.м., за останалите области – около 20 л/кв.м., но локално са възможни и повече.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 25.09.2017 г. е 3775,9 млн. м3 и представлява 58,2 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 79,4% от общия им обем;
  • напояване – 42,2% от общия им обем;
  • енергетика – 67,1% от общия им обем.
Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.