Речните нива ще се повишават и през следващите три дни

Анализ на хидрологичната обстановка на НИМХ към БАН

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на реките в по-голяма част от басейна са се повишили. По-значителни повишения в резултат на валежи са регистрирани по р. Искър (с до +57 см), по р. Осъм (с до +48 см) и по р. Янтра (с до +63 см). Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от  -24 см до +29 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се повишили. Регистрираните повишения са до +44 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се повишили. След  валежи са регистрирани по-значителни повишения на водните нива на р. Бяла при с. Долно Луково (+256 см), р. Перперешка при с. Сватбаре (+47 см), р. Харманлийска река при Харманли (+49 см). По-значително понижение (-85 см) в резултат от работата на хидротехническо съоръжение е регистрирано на р. Въча при Девин. Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от -36 см до +35 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -5 см до +16 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води. 

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: В периода до 30.06. в резултат на валежи се очакват значителни повишения на речните нива в целия басейн. Най-значителни са повишенията на 27.06. през деня във водосборите на старопланинските притоци на реките от басейна; през нощта на 27 срещу 28.06. и сутринта на 28.06. - във водосборите на Добруджанските реки; в следобедните и вечерни часове на 28.06. във водосборите на р. Огоста, р. Искър, р. Вит и р. Осъм и в притока на р. Янтра – р. Русенска Лом и в Добруджанските реки; през нощта на 28 срещу 29.06. във водосборите на р. Вит и р. Осъм; в следобедните и вечерни часове на 29.06. във водосбора на р. Янтра.

От 30.06. ще започне плавно понижение на речните нива в реките от басейна, като в резултат на оттичане повишения все още ще има в горните течения на основните реки. В резултат на валежи повишения на водните нива през нощта на 30.06. срещу 01.07. ще има във водосбора на р. Русенски Лом.

В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи са възможни поройни наводнения:

- през нощта на 27 срещу 28.06.2018  г. в горните части от водосбора на р. Осъм;

- в сутрешните и обедни часове на 28.06.2018  г.  във водосбора на р. Нишава, по основното течение на р. Искър между притоците ѝ р. Малък Искър и р. Гостиля и в притока ѝ р. Златна Панега, средното течение на р. Осъм, горното и средно течение на р. Янтра;

- във вечерните часове на 28.06. в горните части от водосборите на р. Арчар и р. Лом, в долните части от водосбора на р. Осъм и във водосборите на Добруджанските реки;

- през нощта на 28 срещу 29.06.2018 г. и сутринта на 29.06.2018 г. във водосборите на реките западно от р. Лом (реките  Тимок,  Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, Скомля), в горните части от водосбора на р. Искър (над яз. Панчарево) и във водосбора на р. Малък Искър;

- във вечерните часове на 29.06 и през нощта срещу 30.06.2018 г. във водосборите на р. Габерска, р. Бели Вит (приток на р. Вит) и р. Веселина (приток на р. Янтра).

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 28, 29 и 30.06.2018 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се повишават. Най-значителни ще бъдат повишенията на водните нива от вечерните часове на 28.06 до обедните часове на 29.06 на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Макък Искър. Значително ще се повишат водните нива в средното и долното течение на основната река с максимуми на 29, 30.06 и 01.07. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водните количества за 28, 29 и 30.06.2018 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива във водосбора ще се повишават значително. По-значителни ще бъдат повишенията във водосборите на р. Росица и горното течение на р. Янтра. От 29.06. се очаква водните нива на реките в басейна да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 28, 29, 30.06 и 01.07.2018 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще се повишават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: В периода до 30.06. в резултат на валежи се очакват значителни повишения на речните нива в целия басейн. Най-значителни ще бъдат повишенията: на 27.06. във водосборите на Добруджанските реки и в реките южно от р. Камчия; сутринта на 28.06. във водосборите на Добруджанските реки и водосборите на р. Батова, р. Провадийска и р. Камчия, а в следобедните часове във водосборите на Севернобургаските реки, Мандренските реки, Южнобургаските реки, р. Велека и р. Резовска; на 29.06. в следобедните часове във водосборите на южночерноморските реки (р. Ропотамо, р. Дяволска, р. Узунджийска, р. Велека).

Сутринта на 30.06. ще започне процес на понижение на речните нива, като в резултата на валежи отново краткотрайни повишения са възможни в следобедните часове на 30.06. и преди обед на 01.07. От следобедните часове на 01.07. водните нива в басейна ще се понижават, като в резултата на оттичане повишения все още ще има в долните течения на основните реки.

В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи са възможни поройни наводнения  в следобедните часове на 27.06. във водосборите на Добруджанските реки.

Източнобеломорски басейн: В периода до 29.06. в резултат на валежи се очакват значителни повишения на речните нива в целия басейн, най-значителни ще бъдат повишенията: във вечерните часове на 27.06. в средните и долни части от водосбора на р. Тунджа и притока ѝ р. Мочурица, в горните части от водосбора на р. Марица над Пловдив и в притока ѝ р. Сазлийка; на 28.06 в горните течения на р. Марица (в Родопските и Старопланинските ѝ притоци) и на р. Арда над яз. Кърджали; на 29.06. в следобедните часове в горните части от водосбора на р. Тунджа над яз. Жребчево.

От 30.06. ще започне процес на понижение на речните нива, като в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения в планинските притоци на р. Тунджа и р. Марица и във водосбора на р. Арда. На 01.07. повишения ще има само в долните течения на основните реки, в резултат на оттичане.

В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи са възможни поройни наводнения:

- във вечерните часове на 27.06. в горните части от водосбора на р. Марица (над гр. Пазарджик),  и в долните части от водосбора на р. Бяла;

- през нощта на 27 срещу 28.06.2018 г. по основното течение на р. Марица (между гр. Пазарджик и гр. Пловдив) и след гр. Димитровград и в притока ѝ р. Тополница (под яз. Тополница);

- в сутрешните и обедни часове на 28.06.2018 г. в горното течение на р. Тунджа (над яз. Жребчево) и в притока ѝ р. Овчарица, готните течения на Родопските питоци на р. Марица и горното течение на р. Арда;

- във вечерните часове на 28.06 в горните части от водосбора на р. Тополница (над яз. Тополница) и във водосборите на р. Луда Яна и р. Стряма;

- през нощта на 28 срещу 29.06.2018 г. и сутринта на 29.06.2018  г. – във водосбора на р. Рахманлийска (приток на р. Марица).

Системи за ранно предупреждение:

       Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:водното ниво на р. Марица при гр. Пловдив ще премине над жълтия праг за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

-            Водното количество на р. Черна при Смолян е възможно да премине над жълтия праг на внимание в следобезните часове на 28.06.2018 г.

-            Според последните симулации водното количество на р. Арда при гр. Рудозем няма да достигне жълтия праг на внимание.

-            Водното количество на р. Елховска при Рудозем е възможно да достигне жълтия праг на внимание в следобедните часове днес (28.06.2018 г.) и в сутрешните часове на 28.06.2018 г.

-            Според последните симулации водното количество на р. Маданска река при гр. Мадан няма да достигне жълтия праг.

-            Според последните симулации водното количество р. Върбица при гр. Златоград няма да достигне жълтия праг на внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес речните нива в басейна ще се повишават в резултат на валежи, като по-значителни повишения ще има в Рилските и Пиринските притоци на р. Места и р. Струма. На 28 и 29.06. в резултат на валежи ще има по-значителни повишения на речните нива във водосборите на р. Места (в Рилските и Пиринските ѝ притоци) и р. Струма (в горното течение по основната река преди яз. Пчелина и в притоците ѝ р. Джерман р. Рилска, Пиринските ѝ притоци и във водосборите на р. Цапаревска, р. Лебница, р. Струмешница).

От 30.06. речните нива в басейна ще започнат да се понижават, като вследствие на оттичане до 02.07. ще има повишения на водните нива в долните течения на основните реки.

В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи са възможни поройни наводнения:

- през нощта на 27 срещу 28.06.2018 г. – в долните части от водосбора на р. Струма и във водосборите на р. Соволянска Бистрица, р. Елешница и р. Пиринска Бистрица (притоци на р. Струма);

- в сутрешните и обедни часове на 28.06.2018 г. – във водосборите на р. Доспат, р. Места и по основната река в участъка между гр. Бобошево и гр. Сандански;

- във вечерните часове на 28.06.2018 г. във водосбора на р. Джерман.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 28 юни 2018 г. метеорологичната обстановка остава усложнена. НИМХ обявява предупреждение от втора степен за опасно време (оранжев код) във всички области на страната с изключение на област Видин, където предупреждението е от първа степен (жълт код). Очакват се значителни валежи, на места в Източна и Южна България ще има и гръмотевични бури.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 27.06.2018  г. е 5007,9  млн. м3 и представлява 77,2 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 87,6% от общия им обем;
  • напояване – 63,6% от общия им обем;
  • енергетика – 85,4% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 459,010 млн. м3, което е 92,31 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ 316,812 млн. м3, което е 81,7 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 124,546 млн. м3, което 79,48 % от общия му обем.

2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ 76,249 млн. м3, което е 53,6 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 229,640 млн. м3, което е 57,4 % от общия му обем.

Извършват се планирани дейности в чашата на язовир „Цанков камък“, поради което обемът в язовира не следва да надвишава 84,0 млн. м3. Ремонтът ще продължи през целия месец юни. Наличният му обем към 27.06.2018 г. е 81,31 млн. м3.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.