Седмична агрометеорологична прогноза 03-09.07.2020 година

Жътвата на пшеницата, ще се провежда при повишен риск от възникване на пожари

През следващия седемдневен период ще се наблюдават съществени различия в агрометеорологичните условия в Западна България и в източните райони на страната. В Западна България те ще се определят от неустойчиво време, с валежи, които ще подобрят влагозапасите в горните почвени слоеве и условията за вегетацията на пролетните култури.

В източните райони агрометеорологичните условия ще се определят от относително сухо, топло, а на места – и от горещо време, което ще налага прилагане на повишени поливни норми при зеленчуковите култури. В началото на периода в Югоизточна България прогнозираните високи температури, с максимални стойности до 37оС и ниската относителна влажност, ще имат негативно въздействие върху фертилността на полена при зеленчуковите култури, царевицата и слънчогледа.

През първото десетдневие на юли при царевицата, в зависимост от ранозрелостта и, ще се наблюдават различни фази: листообразуване, изметляване, цъфтеж на метлицата и изсвиляване. При слънчогледа ще протича масово фаза цъфтеж, при фасула и соята - образуване на бобове.

През периода в югоизточните райони най-важното за сезона мероприятие, жътвата на пшеницата, ще се провежда при повишен риск от възникване на пожари. Растителнозащитните пръскания срещу болестите и вредителите (срещу маната и оидиума при лозата, при овощните култури срещу плодовите червеи и акарите) трябва да се провеждат през по-хладните часове от деня.

 

Драгомир Атанасов

Агрометеоролог при НИМХ