DUPLEX SEED - ценова ефективност, гъвкавост и удобство

Царевица, засята в двойни редове

Ценова ефективност, гъвкавост и удобство - това са ключовите предимства на новия сеитбен процес DUPLEX SEED, предлаган при моделите сеялки Pöttinger AEROSEM PCS. С DUPLEX SEED царевицата за силаж и за зърно се засажда в двойни редове. Освен че повишава добива, това увеличава също производителността при сеитба, благодарение на по-високата работна скорост. В резултат, DUPLEX SEED е действително икономична алтернатива на обикновената прецизна сеитба. Царевицата може да бъде засявана гъвкаво с придружаваща култура или с директно торене. Двойният ред е подходящ също за жътва на царевица за зърно. Бункерът позволява на оператора да сложи торовете в централна секция, поместваща 600 кг, разделени на по 300 кг за сеене на царевица. Сеялката може да бъде използвана още за засяването на култури между редове царевица, използвайки същата конфигурация на бункера.

AEROSEM PCS предлага най-високото равнище на удобство с една сеялка за зърненожитни култури и царевица, благодарение на способността си за бърза смяна на видовете семе. Допълнителните ключови предимства включват пряко управление на потока на семето, както и мониторинг на всеки ред царевица.

Доказана ефективност

AEROSEM PCS DUPLEX SEED беше изпитан и ефективността му потвърдена:4_300_01 регистрираният ръст на добива при царевица за силаж и царевица за зърно беше до 5,5 процента. През 2016 г. бяха проведени мащабни изпитания в Унгария, Австрия и Северен Рейн - Вестфалия (Германия) и Елзас (Франция). Резултатите осигуриха недвусмислено доказателство: с DUPLEX SEED се постигна значително увеличение на добива на всички полета.

В допълнение, системата осигурява повишаване на производителността, благодарение на по-високата работна скорост и увеличената обработвана площ за единица време. Двуредовото засяване с AEROSEM осигурява също по-добра защита от ерозия, понеже не оставя допълнителни следи от колела след себе си.

AEROSEM ADD с DUPLEX SEED включва шахматно разположени двойни редове на разстояние 12,5 см. Междуредието между всеки чифт двойни редове е 75 см, така че те са лесни за жътва посредством стандартен царевичен хедер.

2_520

Засяването на царевица в двойни редове създава отлични условия за гъстота на разпределение: повече светлина, повече вода и повече хранителни вещества. Освен това цялото царевично растение може да погълне повече слънчева светлина, тъй като растенията не се засенчват едно друго толкова, колкото при обикновената подредба. Резултатът е повишена фотосинтеза. Благодарение на по-голямото отстояние се оптимизира фазата на узряване с възможност за по-ниска влажност - особено при царевицата за зърно.

Също така има по-малки рискове от ерозия, в сравнение с единичните редове, благодарение на подобрената гъстота на разпределение на растенията. Засенчването на почвата също е подобрено с двойните редове, като се намаляват загубите на вода, потискат се късните плевели и се насърчава бързото израстване на реда.

Двойните редове могат да бъдат ожънати по точно същия начин като единичните, посредством стандартни царевични хедери.

Pöttinger AEROSEM е наистина всеобхватна машина за царевица за зърно, силажна царевица, придружаващи тревни култури и тор.

1_520

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар