Късна сеитба на ечемик, отглеждан по технологията No-Till край София

Александър Китев - по пътя на рентабилното земеделие

Сеитба на ечемик на 18 ноември край софийското село Казичене. Твърде късно. Но топлото есенно време позволява. Късният срок не е проблем за Александър Китев. От няколко години той практикува подхода No-Till в земеделското си производство. Стопанинът не се притеснява за развитието на ечемика, защото благодарение на тази технология, изключваща всякакви обработки, влагозапасеността на почвата е отлична. Прогнозите са за отлично развитие на есенната култура.

В действие на полето влезе анкерно-дискова френска сеялка Novag TForce 640, закупена от фирма Агримат. Предшественикът е сорго. Сеитбата беше направена  директно върху стърнището. Заедно със сеитбата беше извършено торовнасяне на NPK 15-15-15 в доза 15 кг/дка.

Както ечемикът, така и всички останали култури, се отглеждат в стопанството на Александър Китев при снижени разходи заради липсата на почвени обработки. Пести се време, гориво, запазва се почвената влага и се развиват полезните микроорганизми в почвата. Оттам се получават и по-ниските разходи. Това е начинът за постигане на рентабилно земеделие и същевременно с това се щади почвата и се подобрява плодородието й, убеден е Александър Китев. 

Автор: Светла Стефанова

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар