От 30 до 100 лв. годишна такса за земеделската техника

Проектът е публикуван за обществено обсъждане

От 30 до 100 лв. годишна такса за земеделската техника, предвижда проект, публикуван за обществено обсъждане. Вносител е регионалният министър Лиляна Павлова. 

Размерът на таксите при издаване на едногодишно разрешително е определен в зависимост от широчинния габарит на техниката и по–конкретно 30 лв. годишна такса за колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство с габаритни размери с широчина от 2,55 м до 3,50 м включително и 100 лв. такса – при широчина над 3,50 м до 4,50 м включително.

Очаква се таксата да облекчи земеделските производители, които ползват цитираната техника при многократно преминаване по пътищата от първи, втори и трети клас по изключение, както и да стимулира плащането на дължимите пътни такси от потребителите, сезонно ползващи републиканските пътища.