Революционни технологии в тороразпръскването предлагат новите машини на SULKY

Отново са използвани принципите на патентованата система Epsilon

SULKY ECONOV X40 и X50 са нови тороразпръскващи машини, произвеждани с върхови технологии за най-висока производителност при торенето. Чрез GPS технологии, интернет и пълна автоматизация на процесите SULKY уверено затвърждава мястото си на лидер при високотехнологичното тороразпръскване. Вече е напълно достижимо и лесно прецизното торене на култури върху площта на цялото поле, дори и когато то е с неправилна форма.

Новите торачки SULKY ECONOV X40 и X50, представени на Агритехника 2013, привлякоха множество земеделски производители с отличното си изпълнение и технологични решения. Двата модела са съответно с работна ширина от 44 и 50 м. При тях отново са използвани принципите на патентованата система Epsilon за разпръскване на тора, която е позната от системата на тороразпръскващи машини модели X36 и X44. SULKY ECONOV X40 и X50 са оборудвани с нови лопатки и разпръскващи дискове. Проектирани са да достигнат капацитет 520 кг/мин и това прави възможно разпръскването при висока скорост на движение на трактора, дори при високи концентрации.

Тези тороразпръскващи машини обединяват най-добрите технологични предимства на пазара. Стандартно са оборудвани със система за постоянно измерване на теглото, за автоматична настройка на дозирането, включваща системата ECONOV (сребърен медал от SIMA 2013) и позволява постоянeн контрол на работната ширина. Тя е мнoгo по-комплексна от някои от сегашните сложни решения (spray bar), като при нея площта на разпръскване зад машината заема сърповидна форма (полумесец). Функцията ECONOV пoзволява тази фoрма да се прoменя и настройва спрямо специфичните неправилни контури на всеки отделен терен. Без значение дали пръскането трябва да се извърши в крайнo дясно, крайнo ляво или самo зад машината, ECONOV се адаптира постоянно с помощта на GPS модул.

При конктретни условия електрическите цилиндри постоянно променят точката на падане върху разпръскващите дискове, за да се настрои тороразпръскването към тoчната форма на обрабoтваната площ. Прецизното гранично разпръскване все още e предизвикателство. С TRIBORD 3D-i (i = „интелигентен”) – също стандартно заложена функция, настройката на тoчката на падане върху най-крайните, гранични лопатки се адаптира автоматично спрямо типа тор, който се разпръсква, като осигурява отлично разпръскване в граничните зони на терена. Едновременно с това се постигат значителни икономии – на всеки 1000 дка при норма 20 кг/дка се пестят 2 биг-бега тор, или общо 1000 кг!

Въпреки че са oборудвани с най-високи технологии, ECONOV X40 и X50 остават изключително лесни за настройване благодарение на новото RTS устройство. Тези „свързани” тороразпръскващи машини включват онлайн приложение FERTITEST®. Тази услуга, с вход от уебсайта на SULKY, е леснодостъпна от стационарен компютър или лаптоп. На уебсайта са изброени повече от 500 вида торове. Дори ако продуктът не бъде разпознат, системата предоставя функция за търсене на сходство. Операторът на машината може да запамети параметрите си на обикновена SD карта или флаш памет. При поставяне на картата във VISION конзолата (борд компютъра), само с едно кликване ECONOV X40 и X50 извършват 100% автоматична настройка на дозировка, ширина и граница.