Спад на продажбите на агротехника в Европа

Ръст се наблюдава единствено на испанския пазар

Европейската индустрия за селскостопанска техника преживява трудна година. След спад през миналата, много пазари в Европа преживяват по-нататъшни понижения през първите шест месеца на текущата година.

Продажбите на селскостопанска техника в почти всички пазари от мрежата на CEMA (Белгия, Франция, Германия, Италия, Холандия, Испания, Обединеното кралство) показват низходяща тенденция през първата половина на 2016 г. Очаква се, че продажбите ще намалеят допълнително през втората половина на 2016-та с темпове на спад от 9%, каквито са в Германия. Испания е забележително изключение с очакван ръст от 9.5% през 2016 г. Френският пазар също се представя добре до момента (+7%), но се очаква намаление с 2% през втората половина на годината.

Наблюдава се тенденция към понижение на продажбите при всички основни видове машини, с изключение на пръскачките.

Продажбите на трактори във всички европейски страни са с 55 на сто по-ниски през първата половина на 2016, в сравнение с първата половина на 2015 г. Намалението се дължи на спада в търсенето на трактори с мощност между 50 и 250 конски сили. Тази категория се купува предимно от фермери, които в момента са изправени пред трудности, дължащи се на ниските цени на суровините и млечните продукти. Проблемите могат допълнително да нараснат поради резултатите от реколтата от пшеница в много европейски страни и силните глобални доставки. За трактори под 50 к.с. търсенето остава стабилно, докато търсенето на трактори с високи конски сили се увеличава.

Страните, в които търсенето на трактори нараства, са: Франция (+16.1%), Испания (+10.7%) и Белгия (+ 5%). В останалите държави има спад: Австрия (-3.8%), Дания (-10.3%), Германия (-9.7%), Италия (-4.4%), Холандия (-7.7%) и Великобритания (-8.5%). Тези страни са изправени пред по-ниски продажби през първите месеци на 2016 г. Експертите очакват, че общите продажби на трактори в посочените държави ще намалеят с около 3.3% за цялата 2016 г.

При комбайните продажбите са спаднали във всички страни от CEMA с 8.3%. Спадът е най-малък в Белгия - с 4%, а най-голям в Холандия - с 28%. За силажокомбайните, общото търсене се очаква да намалее с 12% през 2016 г. Тук белгийският и испанският пазар са единствените, при които продажбите се увеличават, докато другите пазари вероятно ще намалеят с между 10% и 20%.

Спад се наблюдава и на европейския пазар на косачки, който намалява с 8.6 на сто. Намалението е налице в повечето страни и достига 14% в Германия. Изключение са Франция и Италия, където пазарът е стабилен и Испания, където пазарът за косачки дори нараства. Продажбите на балиращи машини също спадат с 8.6 на сто. Отново изключение прави Испания, където пазарът е стабилен.

Единственият пазар, който се очаква да остане стабилен и през настоящата година, е този на пръскачките. Отново испанският пазар е единственият, който преживява растеж. Другите пазари остават стабилни.