В Италия - 18 579 реализирани трактори през 2019 г, продажбите на употребявани машини се извисиха до 39 800 броя

Значителен ръст отбелязва пазарът на трактори във Франция, Германия, Великобритания и Испания, докато Италия регистрира тенденция на стагнация, с ръст от 0,7% за трактори в края на 2019 г. или 18 579 регистрирани машини. Данните съобщиха на Федерацията на италианските производители на земеделски машини. 
 
През 2019 г. обемът на италианската селскостопанска продукция е намалял с 1,3% поради отрицателните тенденции в производството на вино, плодове и зърно, с общ спад на добавената стойност от 2,7% и спад на приходите от 2,6%. Освен това спадът на селскостопанските приходи е константна тенденция в Италия и това отдавна пречи на закупуването на машини, дори и ако има действителна нужда от технологии. 
Пазарът на употребявани трактори в Италия нараства драматично. През 2019 г. те са били 39 800 бройки, спрямо 18 579 нови трактори, продадени на италианския пазар.