1. Начало
  2. Новини
  3. Животновъдство
  4. Животните трябва да бъдат по-добре защитени по време на транспортиране

Животните трябва да бъдат по-добре защитени по време на транспортиране

ЕП призовава страните от ЕС да спазват хуманното отношение към животните по време на транспорт и да преминат към транспортиране на месо, а не на живи животни

Всяка година милиони живи животни се транспортират по шосе, море, железопътен транспорт и въздух в рамките на ЕС и извън него с цел клане, угояване или развъждане. Благосъстоянието им по време на тези пътувания би трябвало да бъде гарантирано от специални правила на ЕС, в сила от 2005 г.; оказва се, обаче, че това не е така.

Анкетната комисия на Парламента, създадена през юни 2020 г., за да проучи предполагаемите нарушения на правилата на ЕС за превоз на животни, стигна до заключението, че разпоредбите на ЕС в тази област не винаги се спазват в държавите членки и не отчитат напълно различните потребности на животните. Най-очевидните нарушения включват липса на достатъчно пространство над животните, вода или храна за транспортираните животни, негодността на животните за транспортиране и пренаселеност. Използват се неподходящи превозни средства, а транспортът понякога се извършва при екстремни температури и продължително време за пътуване.

 

Animal Welfare Foundation

За да се подобрят условията на транспортиране на животните, в четвъртък членовете на ЕП приеха препоръки с 557 гласа "за", 55 гласа "против" и 78 гласа "въздържал се". Те призовават Комисията и страните от ЕС да увеличат усилията си за спазване на хуманното отношение към животните по време на транспортиране, да актуализират правилата на ЕС и да назначат комисар на ЕС, отговарящ за хуманното отношение към животните.

Ограничаване на времето за пътуване и осигуряване на достатъчен комфорт

Времето за транспортиране на домашните животни, които отиват за клане, не трябва да надвишава осем часа, изискват членовете на ЕП, а бременните животни в последната третина на бременността не трябва да се транспортират повече от четири часа. Те казват, че неотбити от кърмене телета на възраст под четири седмици не трябва да се транспортират, освен ако не се транспортират от земеделски стопани и на разстояние, по-кратко от 50 км.

Animal Welfare Foundation

Членовете на ЕП искат камери за видеонаблюдение в транспортните средства, особено при товарене и разтоварване. Националните органи трябва да одобряват плановете за пътуване на животните само ако се прогнозира температурата да бъде между 5ºC и 30ºC. Членовете на ЕП допълват, че температурата, влажността и нивата на амоняк в превозните средства трябва да се записват.

Прекратяване на износа на живи животни

Членовете на ЕП критикуват липсата на система за контрол на транспортирането на животни за страни извън ЕС. Те изискват от държавите членки да инспектират всички пратки за страни извън ЕС, за да се уверят, че животните са хранени и хидратирани, че устройствата за поене функционират правилно и че разполагат с достатъчно пространство. Износът на живи животни трябва да бъде одобряван само ако е в съответствие с европейските стандарти за хуманно отношение към животните.

Транспортиране на месо вместо на живи животни

Евродепутатите приканват да се премине към по-ефективна и етична система, която да дава предимство на транспортирането на сперма или ембриони пред разплодните животни, както и на трупове и месо пред живи животни, които се превозват за клане. Те призовават Комисията спешно да представи, не по-късно от 2023 г., план за действие в подкрепа на този преход, включително предложение за специален фонд за свеждане до минимум на социално-икономическите последици от промените, които трябва да бъдат направени.

Цитати

Съдокладчикът Даниел Буде (ЕНП, Румъния) заяви: "Хуманното отношение към животните по време на транспортиране не подлежи на обсъждане и трябва да се спазва, докато животните достигнат крайната си дестинация. Транспортирането на живи животни трябва да продължи, както в държавите членки, така и в трети страни, при спазване на най-високите стандарти за хуманно отношение към животните. Това е важно за икономиката на ЕС и за финансовото оцеляване на нашите земеделски стопани."

Съдокладчикът Изабел Карваляйш (С&Д, Португалия) добави: "Хуманното отношение към животните е основен приоритет на тази институция. Транспортирането на живи животни е неразделна част от хуманното отношение към животните в ЕС, което ние задълбочено и с голяма ангажираност изследвахме в тази анкетна комисия. Трябва да инвестираме в повече и по-добри решения за намаляване на необходимостта от транспортиране на живи животни. Трябва обаче да имаме предвид социалното измерение на това, което предлагаме, и как то ще се отрази на хората."

Посещение на ANIT в България

Първата мисия на Анкетната комисия на ЕП за защита на животните по време на транспортиране (ANIT) се проведе в България от 20 до 22 септември 2021 г. Делегация на анкетната комисия проведе редица срещи с представители на български органи и ветеринарни експерти, и посети границата с Турция. Целта на посещението бе да се направят констатации отблизо относно условията за износ на животните. Докладът цитира експерти, според които границата между България и Турция е една от критичните точки, при които спазването на Регламента относно защитата на животните по време на транспортиране е слабо, като това оказва сериозно въздействие върху хуманното отношение към животните. Повече информация относно мисията ще намерите в това прессъобщение и доклада.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.