Актуални аспекти от законодателството в областта на биологичното производство

На 29 ноември 2018 г. в гр. Харманли ще се проведе съвместна информационна среща – семинар НССЗ (ТОО-Хасково) и Аграрен университет-Пловдив на тема: „Актуални аспекти от законодателството в областта на биологичното производство“ .

На информационното събитие проф. д-р Владислав Попов от Аграрен университет - Пловдив ще разгледа общите изисквания и правила, залегнали в Наредба № 5/2018 за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол.Лекторът ще запознае присъстващите с правилата за производство на биологична растениевъдна продукция, както и с правилата  за преход към биологично производство и други специфични правила за производство. Проф. д-р Владислав Попов ще говори пред аудиторията за контрола, сертификацията и мерките при несъответствия и нарушения.

Експертите от Териториалния областен офис - гр. Хасково на НССЗ ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от  ПРСР 2014-2020 г.

Семинарът ще се проведе в гр. Харманли, обл. Хасково, Залата на Културен дом.

Програма на семинара.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар