Congress of European Farmers

От 10 до 12 октомври COPA-COGECA е домакин на Конгреса на европейските фермери в проектантския център в Линц, Австрия. Ще се проведе семинар, посветен на решенията за бъдещето на земеделието, в подготовката за главната пленарна сесия на Конгреса на 11 октомври.

Редица стратегически дебати, които оказват влияние върху бъдещето на ЕС и неговите политики, ще продължат през цялата текуща година и чак до следващите европейски избори. Сред тях е много важен бъдещият бюджет на Съюза (МФР), както и бъдещата ОСП. Други текущи процеси като "Брекзит" и международните двустранни търговски преговори също ще играят решаваща роля в политическите дискусии. С оглед на това, Конгресът има за цел да разгледа как предизвикателствата, засягащи ЕС и по-специално селскостопанския сектор, могат да се превърнат в възможности за предоставяне на по-устойчиво, конкурентно и икономически жизнеспособно европейско селско стопанство.