ХРАНИТЕ – ВКУС, КАЧЕСТВО ИЛИ МОДА

На 29 май 2018 г. ( вторник ) от 10,00 часа в зала №3, ІІ етаж в Дом на науката и техниката, София, ул. „Г. С Раковски“ № 108 Съюзът по хранителна промишленост организира кръгла маса на тема „ХРАНИТЕ – ВКУС, КАЧЕСТВО ИЛИ МОДА“.

Качеството на продукцията е основен дълг на производителите на храни и най-сигурният гарант за просперитета на бранша. Информациите, свързани с качество на храните, заливат непрекъснато всички медии с верни и неверни твърдения, недоказани обвинения към производителите, а понякога и с откровени хули.

Целта на кръглата маса е да бъдат обсъдени:

 • Новите европейски практики за контрол на качеството на храните;
 • Връзката между производителите и потребителите на храни;
 • Взаимодействието с контролните органи;
 • Ролята на държавните институции в борбата с фалшификациите и измамите;
 • Двойните стандарти и т. н.

Предвижда се в събитието да вземат участие депутати, експерти от министерства и държавни ведомства, специалисти от научни институти, браншови организации, ръководители на големи фирми, потребителски и работодателски организации, представители на медиите.

ДИСКУСИЯ ПО ТЕМАТА „ХРАНИТЕ – ВКУС, КАЧЕСТВО ИЛИ МОДА“

I. Специфики на новата регулаторна рамка на ЕС в сферата на контрола на храните и мястото на държавните органи в нея

 • Десислава Танева – Председател на Комисия по земеделие, храни и гори на Парламента
 • Адв. Елена Тодорова – специалист Европейско законодателство по храните, Шонхер
 • Димитър Маргаритов – Председател на Комисия за защита на потребителите
 • МЗХГ – Дирекция „Политики по агрохранителната верига”
 • Цанка Миланова - Изпълнителен директор на Българска хранителна банка

Обобщения по темата ще направи Изп. директор на АПБНБ – инж. Жана Величкова

II. Качеството – отговорност към потребителя или начин за увеличаване на продажбите. Продуктови стандарти – гарант за качеството на храните и напитките

 • Мая Манолова – Омбудсман на РБ - за двойните стандарти
 • Д-р Диляна Попова - Асоциация на месопреработвателите в България - Защитени географски наименования и храни с традиционно специфичен характер
 • МЗХГ - БДС и проблеми с българското кисело мляко
 • Проф.д-р Веселка Дулева – Национален консултант по хранене и диететика към НЦОЗА
 • Използване на доброволни схеми за етикетиране на храните с цел повишаване информираността на потребителите
 • Д-р Светлана Боянова - Институт за агростратегии и иновации. Дигиталното земеделие – а това какво е ?
 • Д-р проф. Йордан Гогов- Фалшификация и измамни практики в областта на храните и търговията с тях

Въпроси, отговори и дискусия ще се водят от г-жа Марияна Кукушева

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар