Национален дебат по концепция за ползването на земеделските земи в рамките на новата Обща селскостопанска политика

На 02 ноември 2012 г. в Хотел Санкт Петербург, Пловдив ще се проведе семинар на тема "Национален дебат по концепция за ползването на земеделските земи в рамките на новата Обща селскостопанска политика"

Организатор на проявата: Министерство на земеделието и храните
Медийни партньори:
в. АГРО УИКЕНД; Агрозона

ПРОРАМА

09:30-10:00

Регистрация на участниците

10:00-10:15

Официално откриване

 • д-р Мирослав Найденов, министър на земеделието и храните
 • Десислава Танева, председател на комисията по земеделие и гори към Народното събрание
 • Светлана Боянова, заместник-министър на земеделието и храните
 • д-р Цветан Димитров, заместник-министър на земеделието и храните

10:15-11:30

ПЪРВИ ПАНЕЛ:  Ползването на земеделските земи - състояние и проблеми

 • Светлана Боянова, заместник-министър на земеделието и храните Лилия Стоянова, началник отдел „Поземлени отношения”, МЗХ
 • Николай Маринов,  директор на главна дирекция „Земеделие”
 • Георги Праматаров, началник отдел “Идентификация на земеделски парцели”, МЗХ
 • Свилен Костов, заместник изпълнителни директори на ДФ "Земеделие" - РА
 • Васил Грудев, заместник изпълнителни директори на ДФ "Земеделие" - РА
 • Снежана  Благоева,  директор  на  дирекция  „Директни  плащания  и  пазарна подкрепа”, МЗХ
 • Никола Христов, и.д. директор на Дирекция ” Развитие на селските райони”, МЗХ

11:30-11:50

Дискусия

11:50-12:20

Кафе пауза

12:20-12:50

ВТОРИ  ПАНЕЛ:  Ползването на земеделските земи в рамките на ОСП 2014-2020 – права на плащане, ползване на пасищата, зелен компонент и агроекология

 • Снежана  Благоева,  директор  на  дирекция  „Директни плащания  и  пазарна подкрепа”, МЗХ
 • Никола Христов, и.д. директор на Дирекция ” Развитие на селските райони”, МЗХ

12:50-13:10

Дискусия

13:10-14:10

Обяд

14:10-15:10

ТРЕТИ  ПАНЕЛ:  Предложение  за  Концепция  за  ползването на  земеделските земи

 • Георги Праматаров, началник отдел “Идентификация на земеделски парцели”, МЗХ
 • Свилен Костов, заместник изпълнителен директор на ДФ "Земеделие" - РА, с ресор „Директни плащания на площ”
 • Никола Христов, и.д. директор на Дирекция ” Развитие на селските райони”, МЗХ

15:10-15:30

Дискусия

15:30

Закриване на форума