„Плащания за екосистемни услуги в областта на земеделието и туризма и намаляване на емисиите от СО2, като възможна алтернатива за допълнителни доходи в неурбанизирани територии”

Международната природозащитна организация WWF и фондация Капитал организират на 28 и 29.04.2011 г.  пътуващ семинар на тема: „Плащания за екосистемни услуги в областта на земеделието и туризма и намаляване на емисиите от СО2,  като възможна алтернатива за допълнителни доходи в неурбанизирани територии”.

Семинарът ще посети Природни паркове "Персина" и "Русенски Лом". Ще бъдат разгледани реализираните проекти на WWF в региона и ползите за местните общности от работата с организацията.

 Основни теми:

  • Дейности за смекчаване на въздействието и ограничаване на емисиите от парникови газове в Природен парк Персина чрез възстановяване на природни местообитания. Конкретни резултати и прогнози.
  • Представяне на реализирани проекти за остойностяване на допълнителни плащания за екосистемни услуги в областта на туризма в Природен парк Русенски Лом. Възможности и изисквания за предприемачите за реализиране на ПЕС схеми.
  • Представяне на възможностите за плащания за екосистемни услуги за намаляване на отрицателните ефекти върху околната среда в сектор рибарство. Възможности за държавни помощи.


                                                      Програма

 28.04., четвъртък

 07:00 ч.                     Отпътуване от моста пред националния стадион Васил Левски

10:30 - 11:00            Пристигане в гр. Белене

11:00 - 12:00            Представяне на постигнатите резултати от проектните дейности на WWF в региона. Запознаване с внедрените подобрения и дейности на парка за намаляване на емисиите от СО2.

12:00 - 13:00            Обяд

13:00 - 14:30            Разглеждане и обиколка на остров Голям Персин; посещение на чапловата колония

14:30 - 17:00            Отпътуване от гр. Белене за с. Нисово (природен парк Русенски Лом)

17:00 - 18:00            Пристигане и настаняване

18:00 - 19:30            Дегустация на вино и местни продукти. Среща с

                                представители на дирекцията на ПП Русенски Лом.

20:00                         Вечеря

 29.04., петък

 
08:30 - 09:30            Закуска

10:00-11:30              Отпътуване за с. Нисово. Представяне на ПЕС схеми в областта на рибарството и аквакултурите. Посещение на рибарник.

11:30  -  12:30          Представяне на идейни  проекти за екосистемни услуги в областта на земеделието.

                               Посещение на семейна ферма за отглеждане на биволи и на             колонията от лалугери, която тя поддържа.

12:30 - 13:30            Посещение на рибарници край с. Сваленик. Обяд

14:30 - 16:00            Посещение на Ивановски скални църкви, с. Иваново и средновековния град-крепост Червен, с. Червен

Представяне на реализирани проекти за остойностяване на допълнителни плащания на екосистемните услуги в областта на туризма

16:00                       Отпътуване за София

19.00 - 20.00             Пристигане в София