Спомагат ли схемите за агроекологични плащания за опазване на земеделските системи в земи с висока природна стойност

В периода 09-10.11.2010 в Сентръл Парк Хотел, София, бул. "Витоша" №106 ще се проведе семинар на тема: "Спомагат ли схемите за агроекологични плащания за опазване и устойчиво развитие на земеделските системи в земи с висока природна стойност". Ще бъдат изнесени лекции свързани с Ос 2 на ПРСР, както и добрите практики при проектирането и изпълнението на АЕС.

ПРОГРАМА:

09.11.2010
Ос 2 на ПРСР - пречки за изпълнение на природозащитните цели

9:00 - 9:30

Регистрация на участниците

9:30 - 10:00

Официално откриване на семинара

10:00 - 10:30

Мярка 213 "Натура 2000 в земеделските земи” - напредък в прилагането на мярката, проблеми и очаквани резултати Александър Атанасов, МЗХ

10:30 - 11:00

Мярка 214 "Агроекологични плащания” - проблеми при изпълнението

на подмерките и възприемането им от фермерите

МЗХ

11:00 - 11:30

Кафе пауза

11:30 - 12:00

Биоземеделието в България - състояние, проблеми и бъдещо развитие Тенчо Христов, ФБЗ „Биоселена"

12:00 - 12:30

Бъдещето на ОСП - презентация на ВшШГе/УУР/1РОАМ/ЕЕВ/ЕМР Мирослава Дикова, БДЗП

12:30 - 13:00

Плащания за екологични услуги Мая Тодорова

13:00 - 14:30

Обя

 

10.11.2010Г.
Добри практики при проектирането и изпълнението на АЕС

9:30:10:00

Регистрация на участниците

10:00 – 10:30

Литва: Разширяване на услугите за фермери чрез публично-частно

партньорство

Карпас Зуринс

10:30 – 11:00

Чехия: Публичност на информацията за ползването на земята Вацлав Замечник, Бърдлайф Чехия

11:00 – 11:30

Кафе пауза

11:30 – 12:00

България: Проект на ГЕФ/ПРООН/БДЗП за опазване на пасища и ливади с ВПС - научени уроци за АЕС и жизненост на земеделитео върху земи с ВПС Мирослава Дикова, БДЗП

12:00 – 12:30

Релефен подход към АЕС (Испания и други страни) Трииз Робинс, Бърдлайф

12:30 – 14:00

Обяд

14:00 – 15:00

Теми за дискусия:

1/ АЕС– проблеми при изпълнението и постигането на

природозащитнете цели

2/ Консултантски услуги за фермерите, ролята на неправителствените

организации

15:00 – 15:30

Отчитане на резултатите

15:30 – 16:00

Великобритания

Видов/хабитатен подход към АЕС Джена Хигърти, КДЗП

16:00 – 17:00

Дискусия: философията на АЕС - релефен срещу видов/хабитатен подход

17:00 – 17:30

Кафе пауза

17:30 – 18:00

Отчитане на резултатите и обща дискусия

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.