Как Европа подкрепя селските райони в България

Какъв е приносът на евросредствата за развитието на местните икономики и за ограничаване на обезлюдяването

 

Малките населени стават по-привлекателни за живот и бизнес благодарение на европейските инвестиции в инфраструктура, опазването на природата и ландшафта, подкрепата на малкия бизнес, развиването на неземеделски дейности, създаването на работни места. Благодарение на подкрепата на ОСП се създават предпоставки за намаляване на обезлюдяването на селските райони.

 

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар