Как Европа подкрепя селските райони в България

Какъв е приносът на евросредствата за развитието на местните икономики и за ограничаване на обезлюдяването

 

Малките населени стават по-привлекателни за живот и бизнес благодарение на европейските инвестиции в инфраструктура, опазването на природата и ландшафта, подкрепата на малкия бизнес, развиването на неземеделски дейности, създаването на работни места. Благодарение на подкрепата на ОСП се създават предпоставки за намаляване на обезлюдяването на селските райони.