Етикет: села
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Стартира приемът по подмярка 7.6 от ПРСР 2014-2020 г. за възстановяване и реконструкция на сгради с религиозно значение

Процедурата има за цел да запази духовния и културен живот на населението, което е от важно значение за развитието на селските райони